"Kemâl" ne demektir?

Soru Detayı

- Kâinattaki tecellilerine misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kemal: Bir şeyin eksiksiz, noksansız ve mükemmel olmasına denir. Aynı zamanda bütün güzel sıfatların onda cem olmasına işarettir.

Allah’ın nihayetsiz kemali ise, O’nun isim ve sıfatlarında herhangi bir eksiklik ve kusurun olmaması, her bir isim ve sıfatın en kâmil noktada ve kıvamda olmasına bakar.

Meselâ; kudret sıfatı sonsuz kemaldedir. Yani, artık onun üstünde daha kâmil bir kudretin olması düşünülemez, demektir. Her isim ve sıfatın kemali farklı farklıdır. Kudretin kemali; Allah’ın her şeye gücünün yetmesi, hiçbir şeyin O’nu aciz bırakamamasıdır. İlim sıfatının kemali; her şeyin, her şeyini her şeyi ile bilen ve hiçbir şey O’ndan gizlenemeyen manasındadır.

Yani kemal; Allah’ın zat-ı akdesinden başlar; şuunatına, oradan sıfatlarına, oradan isimlerine, oradan icraat ve sanatlarına kadar hepsinde en mükemmel bir kıvamda olmasına denir.

Kâinattaki bütün mükemmellikler ve kemaller Cenab-ı Hakk’ın kemalinin çok perdelerden geçmiş ve gelmiş zaif gölgeleri hükmündedir.

Mesela, Allah, bir çiçeği yaratırken, o çiçekteki şekil, sanat ve sanattaki kemal Allah’ın Musavvir isminin kemalinin bir yansımasıdır. Çiçekteki ziynet ve cazibe, Müzeyyin isminin kemalinin bir tecellisidir ve hakeza.

Bu mana ve ölçüyü bütün kâinat ve içindekilere tatbik edebiliriz. Sanattaki mükemmellik, mükemmel isimlerden gelir. İsimlerdeki mükemmellik, mükemmel sıfatlardan gelir, sıfatlardaki mükemmellik de mükemmel bir Zat-ı Akdes'ten gelir.

Bu zincirin bir halkasının kemalden noksan olması düşünülemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...