"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hilkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekenâtı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İtidal" müspet ve mutedil olmak, muktezayı hale uygun hareket etmek, yerli yerinde davranmak, ölçülü hareket etmek, insicam ve ahengi bozacak aşırılıklardan kaçınmak gibi manalara gelir.

Bütün güzel hasletlerin en ileri derecesinde bulunduğu tek ruh, ruh-u Muhammedî (asm.)'dir. Nitekim O’nun (asm) o mukaddes şahsiyeti tarif edilirken, “Bütün esmâya kemâl derecesinde ve itidal üzere mazhar” ifadesi kullanılır. Buradaki itidal kelimesi “biri diğerinden daha ileri değil, hepsi son derece kemâlde” demektir.

Peygamber Efendimiz (asm) her bakımdan ölçülü, mutedil, ahenkli ve muvazeneli bir şekilde yaratılmıştır. Bu yüzden, onun tavır, davranış ve ahlâkında hiçbir aşırılık, ölçüsüzlük ve dengesizlik bulunmuyor. Onun her hali insanların rahatlıkla uyabileceği bir kıvamda ve ölçüdedir.

Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimizi (asm) bütün insanlığa rehber ve model olarak yarattığı için onu hem maddî hem de manevî yönden mükemmel ve mutedil bir kıvamda yaratmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Şöyle diyebilir miyiz? Peygamberimiz öyle bir yaratılışta yaratıldıki,o yaratılışına mukabil sergilediği ahval insanlara model oldu. Farzı muhal Hz.Ömer gibi bir fıtratta yaratılsaydı,herkese model olamazdı,çünkü Hz.Ömerin tabiatı sertti.Bu sertliğin sebebinde Allahın onun fıtratına koyduğu sertlik de var.Yoksa kimi insan istese de çok sinirlenemez.Bu Allahın insanlaraın fıtratına koyduğu bir yaratılıştır. Demekki Allah Hz.Muhammedi öyle bir surette ,ahlakta,huyda yarattı ve bu yaratılışına mukabil,Efendimizin cüz-i ihtiyarıyla sergilediği örnek hayatı bize model olmuş ,diyebilir miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Denilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
"Benden sonra bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu." (Tirmizî, Menakıb ,48.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Risaleler deki İmani derslerin Resulullah asm Efendimizle ilgili bölümlerin kısa bir hülasası şudur ki;yaratılış ağacının en nihai,en olgun,en mükemmel v.b meyvesi Muhammed asm dır ki adeta tek başına, insanlığın yaratılmasında ki maksadı ifa edecek kabiliyette ve fıtratta halk edilmiştir. Onun itaati, ubudiyeti, güzel ahlakı insanlığın ulaşabileceği nihai mertebeye layık olacak derecededir. Miracı Nebevide ulaştığı SİDRE-tül Münteha onun ulaştığı en yüce makamın da ismidir.İşte Onun yaşadığı NÜBÜVVET ASRI na ASRI SAADET denmesinin sırrı da buradadır.Halbuki çileler,savaşlar,üzüntüler ve zulümlerle iç içe geçmiş 23 yıllık mübarek hayatlarına dünya cephesinden bakarak saadet devri dersek yanlış anlaşılmaya sebep oluruz. Haram la- helalın ,İman la-küfürün yani müsbet unsurlar ile menfi unsurların birbirinden kuzey ve güney kutbu gibi birbirlerinden ayrıldıkları bu devire ilaveten Kainatın yaratılmasındaki maksadı O mübarek Zatı Zişan öyle kamil bir tarzda yapmış ki daha başka hiç bir insan Allahu tealayı bilmeseydi Onun Ubudiyeti o vazifeye kafi gelirdi.İşte asıl saadet ; Allahu Tealaya nihai derecede kulluk yapılmasıdır.O vazife de, o devirde Muhammed Bin Abdullah asm tarafından tüm insanlık adına yapılmıştır.Bu nedenle de RABBİMİZ O na HABİBİM diye hitap etmiştir. Unutmayalım ki o mübarek ZATın asm iki cephesi vardır.1.Nübüvvette dayanan şahsiyeti 2.Velayete dayanan şahsiyeti. Kur'anımız DUHA suresinde ki gibi çok ayetlerde ; O nun İnsanlığına vurgu da yaparak adeta ikaz etmektedir.Zira fıtratın içinde olan Allah 'tan cc başkasını ilah edinme temayülü konusunda Biz İnsanları da uyarmaktadır.Evet ,O bir İnsandır.Evlenir,Çalışır, İbadet eder,devlet bşkanlığı,ordu k.lığı,arkadaşlık, v.b yapar. Ama BUNLARI ,ŞÜPHESİZ EN ÜSTÜN AHLAK ÜZRE DERUHTE EDER.*** O nun mükemmel ahlakı na bakınız ki; bir eşine şiddet uygulamaya çeşitli mazeret arayan 21 yy insanı nerede , dokuz eşinden birine çöple dahi vurmayan, '' siz ler şu işleri yaparken ben de yeri süpüreyim'' ,,''Siz çadırları kurarken ben de çalı çırpı toplayıp ateş yakayım'' diyen yüce Ahlak ve bu ahlaktan neşet eden güzellik nerede. Salat ve Selam O nun VE AL VE ASHABININ üzerine olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...