"Keşif", "Keşşaf" ve "Keşfiyat" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Keşf, Keşif: Meydana çıkarma. Bir sırrı çözmek. Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak...

Keşşaf: Keşfeden. Gizli bir şeyi ortaya çıkaran.

Keşfiyat kelimesi, keşşaf zatların ortaya çıkardıkları gizli şeyler demektir. Keşfiyat iki türlü olur:

1. Kevnî keşifler.
2. Manevî keşifler.

İlim ve teknoloji sahasında mülhem keşşaflar, yeni kevnî keşiflere imza atarlar. Suyun kaldırma kuvvetini hisseden Arşimet, çekim kanununu bulan Newton, elektriği keşfeden Edison, bunlardandır. Şu var ki, bu keşşaflar mucit değillerdir. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini kendisi koymamış, sadece ilahi bir kanunu bulmuştur. Newton, çekim kanununu kâinata yerleştirmemiş, zaten var olan o kanunu ifade etmiştir. Edison, elektriği icad etmemiş, o kanundan istifade yolunu göstermiştir. Bu cihetten, böyle zatlara mucid denilmesi yanlıştır. Onlara kâşif veya keşşaf denilmesi gerekir.

Manevî keşifler ise, maneviyat sahasın gerçekleşir. Meselâ; kabirdekilerin hallerini keşfeden zatlara ehl-i keşfe’l-kubur denir. Bir kısım ehl-i keşf, sadık rüyalarla geleceğe ait bazı halleri görebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...