"Kesret" ve "Vahdet" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kesret; çokluk, vahdet; birlik demektir.

Kesret: Atomlardan sistemlere, balıklardan meleklere kadar her şey!

Cenâb-ı Hak kesret içinde vahdetini gösteriyor. Beş parmak kesreti ifade eder, bunların tevhid edilmesiyle bir “el” ortaya çıkar. Artık o parmaklara “el” deniliyor, “beş parmak” denilmiyor.

Yüz trilyon hücreden bir insan bedeni inşa edilmiş. Artık o adam yüz trilyon hücre değil “bir adam”dır; kesret içinde vahdet meydana gelmiştir. Bütün bu organlar aynı bedende görev yapmakta, birbiriyle yardımlaşmakta ve bir tek ruhun emrinde çalışmakla vazifelerini aksatmadan yürütmektedirler. Bu hakikat insan simasında çok açık olarak görülmektedir. İki göz, iki kulak ve diğer kısımlar kesreti ifada etmekle birlikte aynı simada görev yapmakla bir vahdet sergilemişlerdir. “Vahdet ise bir vahidi gösterir.” Gözü yapan başka, kulağı yapan başka olamaz. İşte insan bedenindeki bu birliktelik daha geniş bir şekilde kâinat sarayında da görülmektedir.

Sayısız yıldızlar gökyüzünde birleşir ve vahdete erer. Bütün gezegenler aynı güneş sisteminde bulunmakla bir vahdet sergilerler, Merkür’ü yapan başka, dünyayı yapan başka olamaz.

Bütün yıldızlar kâinat sarayının lambalarıdır. Onlarda da şirkin yeri yoktur. Yıldızlar kimin mülkü, kimin mahlûku ise bütün sema tabakaları da onun mahlûkudur.

Örnekler artırılabilir.

Kesretleri vahdete erdiren Allah, bütün kesret âlemlerinin yegâne Malik’i, Rabb’i, Hakim’i ve Hâlık’ıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...