Hayatın kesrete vahdet vermekle dağılmaktan kurtarmasını ve bunun Allah’ın “Hayat” sıfatının bâki olduğunu göstermesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bir hayat ki, onun bir lem’a-i cilvesi, mâruz-u fenâ ve zevâl olan eşya-yı kesireye bir vahdet verip bekàya mazhar eder ve dağılmaktan kurtarır ve vücudunu muhafaza eder ve bir nevi bekàya mazhar eder. Yani, hayat, kesrete bir vahdet verir, ibkà eder; hayat gitse dağılır, fenâya gider."

Önce bütün canlılardaki hayatın, Muhyi isminin birer cilvesi olduğu nazara veriliyor. Külliyatta, cilve kelimesi güneşin aynalardaki tecellileri için de kullanılıyor. Cenâb-ı Hakk’ın mukaddes hayatı bir güneşe teşbih edildiğinde bütün hayatlar Muhyi isminin tecellisiyle meydana gelmektedir.

Bu tecelliler, “eşya-yı kesireye bir vahdet verip bekaya mazhar” etmektedir. Bu ifadedeki beka kelimesi ebediyet mânasına değil, devam mânasınadır. Kendimizi misal alarak ifade edelim:

İnsan bedeninde yüz trilyon hücre olduğu söyleniyor. Bu rakam kesreti ifade eder. Bu yüz trilyon hücreye hayat verildiği ve hepsi insan hayatına hizmet ettikleri için tamamı insan bedeninde vahdete ermişler, bir şey olarak ifade edilmişlerdir. Bu beden ve onda vazife yapan hücreler, ruhun bedeni terk etmesine kadar belli bir süre yaşayacak ve sonra fenaya maruz olacaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...