"Kitab-ı mübin" ve "levh-i mahfuz" kavramlarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i gaflet ve dalâlet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fâtıranın o Levh-i Mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbâniyenin o basîrâne kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler; -hâşâ- 'tabiat' namıyla tesmiye etmişler, körletmişler."(1)

Yukarıdaki ifadelerin akışı, Kitab-ı Mübin bahsinin devamı gibi görünüyor, ama farklı bir meseleye intikal var, o da felsefenin gaflet ve dalalet sebebi ile Lehv-i Mahfuz'un mana ve vücudunu tabiat ile karıştırmalarıdır. Bu yüzden, Lehv-i Mahfuz kavramı ile Kitab-ı Mübin kavramı mana olarak beraber ifade edilince, yakınlaşma olmuş, yoksa ikisi farklı şeylerdir.

Kitab-ı Mübin daha çok kudret ve irade sıfatına bakar, eşyanın zahiri ve cismani yaratılması ile alakalı bir kavramdır. Yani, bir nevi plan ve programın hayata ve tatbike geçmesi olarak değerlendirebiliriz.

Levh-i Mahfuz, daha çok, ilim ve emir sıfatlarına bakar ve onun tecelli ve cevalan ettiği bir mahaldir. Eşyanın suret ve cismi değildir. Plan ve program kısmına bakar. Yani, ilmi ve manevi vücuduna denir. Lehv-i mahfuz, İmam-ı Mübin'in bir divanı olduğunu Üstad Yirmi Altıncı Söz'de ifade ediyor.

"Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı bu derece kaderin nizamına tâbidir. Elbette, en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor."

"Evet, nasıl katreler buluttan haber verir; reşhalar su menbaını gösterir; senetler, cüzdanlar bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de, şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı mânevî ve hayatî olan nazarî kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller, bilbedâhe, Kitab-ı Mübîn denilen irade ve evâmir-i tekviniyenin defterini ve İmam-ı Mübîn denilen ilm-i İlâhînin bir divanı olan Levh-i Mahfuzu gösterir."(2)

"Nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder; ve küçük küçük senetler bir defter-i kebirin bulunduğunu iş'ar eder; ve küçük, kesretli tereşşuhatlar büyük bir su menbaını işmam eder. Aynen öyle de, küçük küçük cüzdanlar hükmünde, hem birer küçük levh-i mahfuz mânâsında, hem büyük Levh-i Mahfuzu yazan kalemden tereşşuh eden küçük küçük noktalar suretinde olan benî beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, elbette bir hâfıza-i kübrâyı, bir defter-i ekberi, bir Levh-i Mahfuz-u Âzamı ihsas eder, iş'ar eder ve ispat eder. Belki, keskin akıllara gösterir."(3)

"HAŞİYE: ... İmam-ı Mübin, ilim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zâhirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i İlâhînin bir defteridir. Şu defterin vücudu, Yirmi Altıncı Sözde, hem Onuncu Sözün haşiyesinde ispat edilmiştir."(4)

Buradan da Levh-i Mahfuzun, Kitab-ı Mübin değil, daha ziyade İmam-ı Mübinin bir benzeri olduğu anlaşılıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.
(2) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.
(3) bk. age., Onuncu Söz, Yedinci Suret.
(4) bk. age., Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Fakirkul
Kader bahsindeki ifadeyi sonradan gördüm, yine de izahınıza ihtiyaç vardı. Allah razı olsun. FakirKUL
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...