"Kitab-ı Samedaniye" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Samed; "Her şey Allah’a muhtaç, O ise hiçbir şeye muhtaç değil" manasına gelen Allah’ın bir ismidir.

Her bir cümlesi, kelimesi ve harfi nice manalar yüklü olan bu kâinat da, hem var olmasında hem de varlığını devam ettirmesinde Allah’ın irade ve kudretine muhtaçtır. O halde, kalbi dünyaya değil onu yaratan Allah’a bağlamak gerekir. Kitabı okur istifade ederiz, ondaki manalara hayran oluruz, takdir ederiz, ama kitabın yapraklarına da gönül bağlamayız.

Kâinatın ve insanın bu isme nispet edilip ayna olmasında ince bir nükte vardır, şöyle ki; hiçbir şeye muhtaç olmamak manasında, kusursuzluk ve mutlak kemal manası vardır. Yani hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan; ancak mükemmel ve kusursuz bir Zat olabilir.

Elbette bu ismin tecelli edeceği ve kendisini göstereceği aynanın mahiyeti de bundan nasibini alacaktır. Yani Samed isminin aynası; ancak kusursuz ve mükemmel bir Zat'a münasip bir vaziyette olabilir. Bu sebepledir ki kâinatta sanat ve ayinedarlık noktasında, zerre kadar bir kusur ve noksanlık yoktur. Zira kusursuz bir Zat'ın aynası ve sanatı da ona göre kusursuz düşer.

İnsan mahiyetinin, Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına kusursuz ve geniş bir şekilde ayine olması da, yani mahiyetinde her bir isim ve sıfatın manasını tam göstermesi ile de Samadiyetin tecellisini gösterir.

İnsan şu kâinatın küçük bir misali, modeli ve numunesi hükmünde yaratılmıştır. Kâinatta var olan her şeyin numunesi insanda vardır. Kâinat Allah’ın isim ve sıfatlarının büyük ve umumi bir aynası, insan ise küçük ve hususi bir aynası olarak yaratılmıştır.

Hulasa; kitab-ı samedaniyeyi; Allah’ı bize tarif eden kusursuz bir sanat ve aynadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

laedri_86
RAHMAN olan rabbimiz sizden razı olsun böyle bir hizmeti bizlere sunduğunuz için
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...