"Binler hikmet-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı Samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder." Bu kısmı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi mektub “yazılan”, kâtip ise yazan demektir.

Risalelerde çokça geçen “kitab-ı kâinat, mektubat-ı Rabbaniye, mektubat-ı Samadaniye” ifadeleri, bu varlık âleminin ve içindeki eşyanın sonsuz bir ilim ve hikmetlerle yapıldığını ders verir. Bu kitaptan bir tek harf olan bir tek arı ve yaptığı bal üzerinde yapılan araştırmalar ciltler dolusu kitaplar haline gelmiştir. Mânasız bir tek harf dahi kâtipsiz olamazken, bir mektup, bir kitap nasıl kâtipsiz olur.

Mektubat-ı Samedaniye ifadesinde, kâinat kitabındaki yazıların çok mühim bir vasfına dikkat çekiliyor.

Samed isminin mânası kısaca şöyle ifade ediliyor: “Her şey O’na muhtaç, O ise hiçbir şeye muhtaç değil.” Her bir çiçek bir mektub-u Samedanîdir. O çiçeğin, havadan, suya, güneşten bahar mevsimine kadar çok şeye ihtiyacı vardır. Bunların hepsi Allah’ın mahlûkudurlar ve Allah onların tamamını o çiçeğin imdadına göndermekte ve böylece onda Samed ismini tecelli ettirmektedir. Yani o çiçek, meydana gelebilmesi için Allah’ın esmâ ve sıfatlarına ve bunların tecelli ettiği bütün bir âleme muhtaçtır.

“Mevcudatın bir kısmını ona mal eder.” ifadesini şöyle anlamamız mümkündür: Varlık âlemi şu görünen eşyaya münhasır değildir. Tabiata isnat ve ona mal etikleri kısım sadece madde âleminde yer alan varlıklardır, yani bitkiler, hayvanlar ve bilhassa da insanlardır. Meleklerden, arşa, kürsiye, cennet ve cehenneme kadar sonsuz varlıkların yaratılmalarının tabiatla hiçbir alâkası yoktur.

En yakın yıldızın güneş sistemine uzaklığı milyonlarca ışık yılı ile ifade edildiğine göre, “mevcudatın bir kısmı” ifadesini madde âleminin bizim görme sahamıza giren çok az bir kısmı şeklinde de anlayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...