"Kitaplar, Kur’an’a tefsir olmak lazımken, başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, şeriat kitapları, birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken, mürur-u zamanla, mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicap olmuşlardır. Evet, bu kitaplar, Kur’an’a tefsir olmak lazımken, başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir." (Sünûhat)

“Tasnifat hükmüne geçmişlerdir." ifadesi, tefsirlerin ayetlerin anlaşılmasına hizmet etmesi gerekirken kendi ile meşgul edip başlı başına kendinin bir kitap olması anlamındadır.

"Allah bu ayette neyi murat etti?" demek gerekirken, "Filanca âlim bu tefsirinde neyi kastetti?" demek, nazar ve dikkatlerin ayetten tefsire kaydığını gösteriyor. Burada hem okuyucuların hem de müfessirlerin kusuru var.

Müfessirler ayetlere parlak ve şeffaf bir ayna olamadığı için kendi ile meşgul ederken, okuyanlar da niyet ve nazarını kaybettiği için ayetlere odaklanmak yerine müfessirlerin tefsirlerinde kayboluyorlar. Oysa hem müfessir hem de okuyanların dikkat ve nazarı, ayetin anlaşılması üzerine olması gerekiyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risalelere bakış açımız nasıl olmalıdır; tefsir midir, tefsir ise şayet ne kadar şeffaftır? Risaleleri alemimizde nereye koyacağız?

- Tefsirler Kur'an'a nasıl ayine olabilir? Tefsirler Kur'an'dandır denilebilir mi? Nur talebelerinin Risaleleri çok iyi bilmelerini, ancak Kur'an-ı Kerim'deki birçok hakikati bilmemelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...