"Kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar, verir." Koku, tat ve dokunma için de aynısını diyebilir miyiz? Allah'ın böyle sıfatları var mıdır? Hem mahlûkatın ne dediklerini bilmek kâfi değil midir? İşitmek şart mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah mekândan ve cisimden münezzehtir. Allah’ın ilmi nihayetsizdir; bizim dokunma, tatma ve koklama ile elde ettiğimiz hislerden müberradır. Yani "basar" sıfatı ile göz arasındaki münasebet dokunma, tatma ve koklamada da ilim sıfatı iledir.

İşitme konusunu tat alma ve dokunma ile kıyaslayamayız. Çünkü "sem’" sıfatı, yedi sıfattan biridir.

Tat alma, dokunma ve koklamaya mukabil subutî bir sıfat olmadığı için, bu tecellileri ilim sıfatı ile münasebetlendirebiliriz. Ama işitme tecellisine mukabil "semi’" isminde bir subutî sıfat var, bu tecelliyi ilme irca etmek doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...