Block title
Block content

Küllî, cüz’î, küll ve cüz kavramlarını kısaca açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küllî, mücerret bir ifadedir, bir nev’e yahut cinse verilen isimdir. Cüz’i ise, o nev’e yahut o cinse mensup fertlere denilir, bu fertler müşahhastırlar. Yani, “insan” dediğimizde mücerret olarak insanlık manasını kastederiz, her bir insan ise o nevin cüzi bir ferdidir.

Küll, bütün demektir, cüz ise o bütünün parçaları. Yine insan örneğine dönecek olursak, insanın bedeni külldür, her bir organı ise cüzdür.

Bu kavramlar açıklanırken şu inceliğe de dikkat çekilir: Küllî ile cüzî aynı isimle yad edilirler, ama küll ile cüz öyle değildir, bunlar ayrı isimler alırlar. Meselâ, “insan” dediğimiz zaman bir tek insana da “insan” deriz, insan nevinin tamamına da. Her ikisine de aynı ismi veririz. Ama bedenin bir organına, mesela ele, “beden” demeyiz. Bedenle el ayrı isimler alırlar. Bir başka örnek: Bina küldür, pencere ise cüz; pencereye bina denmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...