"Ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinattaki her bir varlığın, kendine has bir elbisesi var. Allah, her canlının ruhuna göre bir elbise giydirmiş. Yeryüzünü büyük bir sofra yapmış ve misafirleri o nimetlerden istifade edebilecek cihazlarla, hissiyatlar ve duygularla donatmış. Sofra ile misafirler arasında muazzam bir mutabakat ve alâka var. Cenab-ı Hakk nihayetsiz şefkatini göstermekte, kendini şuur sahiplerine tanıtıp sevdirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...