"Ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruda geçen paragrafı buraya alıp açıklamaya çalışalım:

"Ve o müzeyyen hulle-i inâyet üzerine, tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in'âm lem'alarıyla münevver rahmet nişanları takılmış, ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur."(1)

Kainattaki her bir mevcut ve varlığın, kendine özgü bir elbisesi var. Varlıklar üstündeki bu elbiseyi, Allah, sınırsız ve hudutsuz ikram ve ihsanları tartıp tadacak cihazlar ve hissiyatlar ile donatmıştır. Canlıların üstündeki bu muazzam elbise, âdeta bir lütuf ve ikram elbisesi hükmündedir. Allah’ın böyle bir varlık elbisesini canlılar üstüne giydirmesinin en önemli sebebi; İhsan ve Şefkatini o canlı üstünde ilan etmek, şayet o canlı şuur sahibi ise; o canlıya kendisini tanıttırmak ve sevdirmektir.

Kainatı o şuur sahibi canlılar için, büyük ve geniş bir sofra yaparken, o sofrada bulunan sayısız, birbirinden farklı nimet ve ikramları tadıp tartacak ikram elbisesini de, o şuurlu canlıya ihsan olarak vermiş. Yani sofra ile misafir arasında muazzam bir uyumluluk ve birbirlerine karşılıklı atıf var.

İşte hem sofra hem de misafir, her ikisi de Allah’ın şefkat ve ihsanını kör olmayana gösterir. Bu paragrafta; Allah’ı, biz, ihsan ve ikramları vasıtası ile tanıyoruz. Allah’a, kainatta her şeyin ihtiyacına rahmeti ile yetişmesinden ve onlara ikram ve ihsanlarda bulunmasından dolayı intikal ediyoruz. Bir elmadaki ihsan ve ikram manası; bize Allah’ı gösterir.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...