Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr", "Siracü'n-Nur", "Tılsımlar Mecmuası" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un bir ismi olarak da kullanılan Sirâcü'n-Nur, teksirle neşir yapıldığı dönemlerde çıkarılmış bir derleme kitabın adıdır. Teksir olarak risaleler basılmaya başlandığında üç beş risale bir araya getirilerek basılıyordu. Bazı risaleler toplanıyor ve mecmualar şeklinde teksirle neşrediliyordu. Asâ-yı Mûsa, Tılsımlar Mecmuası, Zülfikâr ve Sirâcü’n-Nur da bu şekilde basılan risalelerdendir.

Siracü’n-Nur’da başlıca şu risaleler yer almaktadır:

Üçüncü Şua (Münâcat), Yirmi Beşinci Lem'a (Hastalar Risalesi), On Yedinci Mektup Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli (Çocuk Taziyenâmesi), Yirmi Altıncı Lem'a (İhtiyarlar Hakkında), Yirmi Birinci Mektup, Yirmi Altıncı Lem'anın Zeyli, Dördüncü Şua, On Üçüncü Lem'a (Hikmetü'l-İstiâze), Otuz Üçüncü Söz (Otuz Üç Penceredir), On Yedinci Lem'anın On İkinci Notası (Müellifin Hazin Münacatı), Beşinci Şua, Beşinci Şua'nın İkinci Makamı ve Meseleleri ve ayrıca bazı mektuplar yer almaktadır.

Zülfikar Risalesi'nin baş kısmında şu yazı mevcuttur:

"Bu mecmua üç makam ve bir hatimedir. Birinci Makamı: On Dokuzuncu Mektup, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi ve Zeyilleri. İkinci Makamı: Onuncu Söz, Haşir Risalesi ve Zeyilleri. Üçüncü Makamı: Yirmi Beşinci Söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ve Zeyilleri. Hatimesinde Hizb-i Nuriye ile Risale-i Nur hakkında bir mektup vardır."

Bu eser Osmanlıca olarak telif edilmiş. Bunun Türkçesi On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Beşinci Söz ve Onuncu Söz olarak zaten külliyatta mevcuttur. Yalnız son kısımdaki bölümler Latin harfleriyle basılmamıştır. Geri kalan kısımlar belirttiğimiz gibi Latin harfleriye basılmış durumda.

TILSIMLAR MECMUASI: Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinden toplanarak derlenmiş bir kitaptır. Şu risaleleri ihtiva eder:

Birinci Söz, On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı, On Birinci Söz, On Altıncı Söz, On Altıncı Söz’ün Zeyli (Küçük Bir Zeyl), Yirminci Mektubun İkinci Makamının Onuncu Kelimesi, Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl, Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamı, Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamından Mukaddeme, Yirmi İkinci Sözden Hâtime, Yirmi Dördüncü Mektup, Yirmi Altıncı Söz (Kader Risalesi), Yirmi Altıncı Sözden Hâtime (Sahabeler Hakkındadır), Yirmi Yedinci Sözün Zeylinden sonraki dört sualin tamamı, Yirmi Dokuzuncu Sözden İkinci Maksat, Otuzuncu Sözden İkinci Maksat (Tahavvülât-ı Zerrâta dair), Yirmi Sekizinci Sözün İkinci Sualinin Haşiyesi.

Üstad Bediüzzaman Tılsımlar Mecmuası’nda din, iman ve Kur’ân’ın içindeki yüzlerce muammâ (anlaşılması zor sır) ve tılsımlarla ilgili keşiflerden bir kısmının beyan edildiğini söyler.

"Zülfikar" Envar Neşriyat ve Sözler Yayınevi'nden temin edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Şu an Zülfikar Mecmuası Latin harfleriyle basılmış halde.. Ve sonunda da Rumuzat-ı Semaniye de var.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Ek bir bilgi olarak aktarmak istiyorum ki; Tılsımlar Mecmuası ve Sirâcü’n-Nur Mecmuası Lâtin harfleri ile Envar Neşriyat tarafından teksir edilmiştir.. Temin edilebilir.. Aynı zamanda Sirâcü’n-Nur eseri İhlas Nur Neşriyat tarafından da teksir edilmiş halde.. Üstad'ın eski eserlerinin toplaması olan "İlk Eserler" adlı eserde Rnk Neşriyat tarafından okuyucuya sunulmuştur.. İstifade edilmesi temennisiyle.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur

bu eserler, ihlasnur, envar ve sözler yayınevlerinden temin edilebilmektedir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...