"Kur’ân-ı Hakîmi, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş." Kur'an-ı Kerim 23 senede indirildiğine göre, bu ifadeyi nasıl anlayabiliriz?

"Kur’ân-ı Hakîmi, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş." Kur'an-ı Kerim 23 senede indirildiğine göre, bu ifadeyi nasıl anlayabiliriz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’ın Ramazan ayında indirilmesi meselesi Üstad Hazretlerine ait bir düşünce ya da yorum değil, bizzat Kur’an’ın ifade ettiği bir hakikattir. Şöyle ki:

“O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, ap açık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir.” (Bakara, 2/185)

Kur'an-ı Kerim toptan ve bir defada Levh-i Mahfuz'dan dünya göğüne, oradan da Kadir gecesinden itibaren ihtiyaca göre yirmi üç yılda parça parça Hz. Muhammed'in kalbine indirilmiştir.

Kur'an-ı Kerimin Levh-i mahfuzdan inmesine "inzal" dünya semasından inmesine de "tenzil" denilir.

İşte toptan bir defada indirilmesi, genel kanaat itibariyle Berat gecesinde olmuştur ki, buna inzal denir. Daha sonra 23 senede peyder pey indirilmeye başlanması ise Ramazanda ve içindeki Kadir gecesinde olmuştur. Yani ilk olarak ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır ki, buna da tenzil denir. (bk. Suphi es-Salih, Mebahis fi Ulûmil-Kur'an, s. 50-56)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...