"Mekkî" ve "Medenî" sûreler ne demektir; ikisi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Kerîm'in hicretten evvel nazil olan âyet ve sûrelerine Mekkî, hicretten sonra nazil olan âyet ve sûrelerine Medenî denilir.

Tebliğ açısından da bu farklılığı görmek mümkündür. Nitekim Hz. Peygamber (asm), Mekke'de İslâm'ı yaymaya başlayınca, karşısında müşrik olan Mekke toplumunu bulmuştur. Mekke toplumu, alışmadığı, bilmediği yeni bir durumla karşılaşmış ve kendisine oldukça yabancı olan bu durumu kabullenmek istememiştir. Bunun yanında bu toplumun içinde, edebî açıdan üstün insanlar da vardı.

Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunlara da hitap edecekti. Fakat bu toplum aynı zamanda müşrik ve putperest bir toplumdu. Kur'an-ı Kerîm bunlara da hitab etme durumunda ve bu şirk ve putperestlikten onları temizleme mecburiyeti ile karşı karşıya idi. Bundan dolayı Mekkî âyetler kısa, ifadeler veciz, tabirleri hararetli ve vurguludur.

Medinede ise, Kur'an'ın muhatapları Müslümanlar, münafıklar, Ehl-i kitap olan Yahudiler ve Hristiyanlar olduğundan, âyetler onlara hitap edecek bir şekilde inzal edildi.

Mekkî surelerin muhtevası daha çok iman esasları ile alakalı hususlardır. Medenî sureler ise daha çok muamelat ve amel boyutlu hususları muhtevîdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...