''Kur'an'a şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususi imamım, Osman Zinnureyn (r.a)'dir.'' cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i Osman-ı Zinnûreyn (r.a.); zinnûreyn, yani iki nur sahibi demek olan lakab ve unvanını, Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in iki kerimesi ile olan nikâhından dolayı almıştır.

Aynı zamanda Hazret-i Osman (ra)'a, Kur’an ile çok meşgul olmuş, O’ndan "Münacaatü'l-Kur’an" namında hususî duaları çıkarmış, çoğaltmış ve Kur’an okurken de şehid olmuştur. Bunun içindir ki, kendisine Kur’an hizmetinin pişdarı ve en mümtaz mümessili nazarı ile bakılmıştır.

Bu vasıfları ile de Hz. Osman (R. A), Üstad'a da manevî âlemde Kur’an'a şiddetli bir şekilde şevk ve hizmete sevk eden hususî bir imamdır. İkisi arasında, Kur’an'la meşguliyet noktasından bir irtibat vardır. Üstad da bahsi geçen yerde Nur isminin, hayatının her yerinde nasıl hükmettiğini ve rast geldiğini söylerken, Hz. Osman’ın da iki nur sahibi olmasından dolayı onu da zikrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...