Kur’an’ın indiği dönemde insanlar ümmi miydi? Peygamber Efendimizin de ümmi olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu dönemdeki ilk muhatapları olan Arapları “ümmiler” diye vasfeder.

“O Allah ki, ümmiler içinde kendilerinden bir peygamber gönderdi...” (Cuma, 62/2)

Başka bir ayette ise, Yahudilerden olan "ümmiler" şöyle anlatılır:

“Onların bir kısmı ümmilerdir. (Bunlar), Kitabı bilmezler. Ancak bazı kuruntular bilirler ve onlar sadece zanda bulunurlar.” (Bakara, 2/78)

Hz. Peygamber (asm.) de ümmidir. Ancak onun (asm) ümmi olması, bir noksanlık değil, bir kemaldir. Âlemlerin Rabbi, o en büyük peygamberini kimseye talebe etmedi. Vahiy ile “oku” emrini alan o Nebiyy-i Ümmi (asm), kâinat kitabını Rabbinin ismiyle okudu. Ondaki hikmetleri, ince manaları, gayeleri anlattı. İnsanın mahiyetini, hakikatini, vazifesini öğretti. İnsanlık âlemine Kur'an’ı talim etti.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...