Kur'an'ın talebeleri kimlerdir? Haklarında kısa bilgiler verir misiniz? Müçtehidîn, Sıddıkîn, Muhakkıkîn, Mütekellimîn...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müçtehidler: Ayet ve hadislerden yola çıkarak, hakkında ayet ve hadiste hüküm bulunmayan meselelerde içtihatta bulunan İmam Azam, İmam Şafi gibi kimseler.

Sıddıklar: Hz. Ebu Bekir misali, özü sözü dosdoğru olanlar.

İslam felsefecileri: Aklı kullanarak ve Kur'an'dan istifade ederek eşyanın hakikatini bulmaya çalışanlar.

Muhakkikler: Tahkik ehli olup işin hakikatini araştırıp bulmak isteyenler.

Fıkıh usulü âlimleri: Temel iki kaynak olan Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmanın kâidelerini ortaya koyanlar.

Kelamcılar: Mebde, mead, nübüvvet ve felsefi konulara vahiy merkezli yaklaşımla bakmaya çalışanlar.

Evliya-i ârifîn: İrfan sahibi veli insanlar.

Aktab-ı âşıkîn: Allah'ın Vedud ismini esas alarak ilahi aşk cezbesiyle kendinden geçenler.

Müdakkik âlimler: Duyduğuyla yetinmeyip işin ince tedkikatını yapan ilim sahipleri

Avam-ı Müslimîn: Müslümanlardan avam kısmında yer alan, tahkik ehli olmayıp bilenleri taklitle iktifa edenler.

Bediüzzaman Hazretleri insanların yüzde sekseninin tahkik ehli olmadığını söyler. Böyle olduğundandır ki, Kur'an-ı Kerîm en geniş tabakayı meydana getiren avamın da payını unutmaz, onların da muhatap olabilecekleri şekilde hitapta bulunur. Onun bu hitabında, üstte nazara verilen diğer muhatap kitleleri de nazara alınır, onlar da bu semavi sofradan “doyarak” kalkar. Mevlana’nın ifadesiyle,

“Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Hiçbir misafir aç kalmaz. Herkes orada gıdasını bulur.” (Mevlâna, Mesnevi, X, 494)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...