Kur'an'ın üslubu, ifade üstünlüğü, belagati arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üslup, Kur’an’ın nesir ile şiir arası bir tarzda olduğuna bakıyor. Yani Kur’an ne düz yazı dilini ne de şiir dilini kullanmamış, bunun yerine bambaşka ve daha önce insanlar tarafından hiç bilinmeyen bir tarzı kullanmış ki bu da başlı başına bir mucizedir.

İfade üstünlüğü, Kur’an’ın bir kelam üzerinden bütün idrak seviyelerine hitap etme gücü ve beyan etme üstünlüğüdür. Mesela, Fatiha sûresinin ifadesi öyle bir imtiyaza sahip ki bu sûreden küçük bir çocuk da feyiz alıyor en büyük bir âlim de feyiz alıyor. Bu da Kur’an’ın ifade açısından ne kadar üstün bir özelliğe sahip olduğuna işaret ediyor.

Belagat, hitabettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır; diğer bir ifadesi ile "muktezâ-yı hâle mutâbık söz söyleme" ilmidir.

Belagat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün edebiyat denilen ilme, ilm-i belagat denilir. Kur’an bu yönü ile de eşsizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...