Kürt Meselesinin Çözümünde Dinin Yeri Nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Türkiyedeki muhtelif milletleri bir arada tutan, üç önemli kuvvet ve üç büyük bağ vardır. Bunlardan birisi ve en önemlisi; din bağıdır. Türk ve Kürt unsurlarını birbirine bağlayan birinci ve en önemli vasıta; din kardeşliğidir, bu asla göz ardı edilemez. Hiçbir bağ da, bu bağ olmadan tek başına yeterli olamaz. Bu bağın kuvvet kazanması da; ancak din eğitim ve şuurunun verilmesi ile mümkündür.

İkinci önemli ve büyük bağ ise; vatan bağıdır. Yani bu vatan, üstünde yaşayan bütün unsurların ortak bir alanı, ortak bir çatısıdır. Bu şuur ve bilinç vatandaşlara verilirse, her etnik unsur kendini bu vatan üstünde asıl ve rükün görür. Ve kendini gayri değil, ayni bir unsur telakki eder. Amerika bunu başardığı için, çok milletleri sorunsuz olarak bir çatı altında tutabiliyor.

Üçüncü bağ ise; sınıf bağıdır. Bu bağ Hakkari'deki bir Kürt doktor ile İstanbul'daki bir Türk doktor arasında, doktorluk sınıfı ile bir alaka ve ilgi kurar. Aynı meslek derneği onları kaynaştırır ve birbiri ile ilgili kılar. Bu da zararsız ve güzel bir bağdır.

Bunun dışında, bölge ve etnik unsurlar asla ön plana çıkarılmamalıdır. Zira bölge ve etnik milliyetçilikler daima ayrıştırıcı olmuştur.

Demokrasi, vatandaşlık ve hürriyet kavramları, elbette gerekli ve olması gereken kavramlardır. Üstad Hazretleri bu kavramlara, ta Osmanlı döneminden işaret etmiş. Halbuki bu kavramlar güncel siyasetin içine yeni girmektedir.

Türkiye'de anayasanın günümüz şartlarına dar geldiği, artık bilenen bir gerçek, hatta temel niteliklerinde bile aksaklık ve değiştirilmesi gereken önemli noktalar vardır. Ama Türkiye'de halen devletin önemli bir kısmına menfi milliyetçiliği (ırkçılık) esas alan ve dini dışlayan bir komite hükmediyor; bunlar devletten ayıklanmadıkça bu değişim gerçekleşmez. Bunların devletten ayıklanması; ancak demokrasi ve hürriyetlerin gelişmesi ve milletin bilinçlenmesi ile mümkündür. Dini cemaatler bu noktada bir sivil örgütlenme şeklinde çalışıyor ve çalışmalıdır. Baskı, anarşi, terör ve kaos ile sorunlar çözülmez, daha da azar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...