"لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ cümle-i mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min sûretine gelinceye kadar câmidiyet, nebâtiyet, hayvâniyet, insâniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvâline nâzırdır..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ cümle-i mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min sûretine gelinceye kadar câmidiyet, nebâtiyet, hayvâniyet, insâniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvâline nâzırdır. Şu menzillerde insanın letâifi pek çok elem ve emellere mâruzdur. Maahaza, havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh bu cümle, tesellî-bahş olup şümûlü dâhilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Meselâ:

1- لاَ حَوْلَ عَنِ الْعَدَمِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى الْوُجُودِ “Ademden çıkıp vücuda gelmek.”
2- لاَ حَوْلَ عَنِ الزَّوَالِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى الْبَقَاءِ “Zevale gitmeyip bekada kalmak.”
3- لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَضَرَّةِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى النَّفْعِ “Mazarratı def', menfaati celb.”
4- لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَصَائِبِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى الْمَطَالِبِ “Musibetten uzak olup, matlûba nâil olmak.”
5- لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَعَاصِى وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى الْعِبَادَةِ “Meâsîye düşmemek, ibâdete devam etmek.”
6- لاَ حَوْلَ عَنِ النِّقَمِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى النِّعْمَةِ “Azaba mâruz kalmamak, nimete mazhar olmak.”
7- لاَ حَوْلَ عَنِ الظّ لْمَةِ وَ لاَ قُوَّةَ عَلَى النُّورِ “Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek.”
Ve hâkeza her bir makamda insanın letâifine göre takyîd ve tefsîr edilebilir."

Havl; güc ve takat manasına gelir.

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ

“Kuvvet ve kudret ancak Allah’a mahsustur.” “O’nun (izni ve yardımı olmaksızın) hiç kimsede havl ve kuvvet yoktur.” demektir.

Bu cümlede “havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır.” Yâni, hangi konuda, Allah’ın havl ve kuvveti dışında kimsede kuvvet ve kudret yoktur? sorusunun cevabı herhangi bir şey ile sınırlandırılmamıştır. Mutlak, kayıtsız demektir. Bir kayıt konulmadığına göre “Her şey ve her iş ancak Allah’ın kudretiyle meydana gelebilir.” demektir.

Örnek olarak yedi mesele nazara verilmiştir. Özet olarak:

1- Ademden çıkıp vücûda gelmek ancak Alah’ın kudretiyle gerçekleşir. Yok için zâten ne irade söz konusudur ne de kudret. Yok var oluyorsa ancak Allah’ın dilemesiyle ve O’nun kudretiyledir.

2- Var olan bir şeyin de varlığının devamı yine Allah’ın havl ve kuvvetiyledir. En mükemmel varlık olan insan, kendi varlığının devamı konusunda hiçbir güce sahip olmadığına göre, hiçbir şey ve hiç kimse varlığının devamını kendisi temin ediyor değildir.

3- Zararların def edilmesi ve menfaatlerin celbi de ancak Allah’ın kudretiyle, O’nun ihsanıyla gerçekleşir. Zira, bütün hayırlar O’nun elindedir. Bütün şerleri def edecek de yine O’nun kudreti ve rahmetidir.

4- “Musibetten uzak olup, matlûba nâil olmak.” da ancak Allah’ın havl ve kuvvetiyledir.

5- Günah ve isyana düşmeyip ibadete devam etmek de O’nun ihsanıyladır. Nitekim, Yusuf aleyhisselâm nefsin kötülüğü emrettiğini ve onun zararından kurtulmanın ancak Allah’ın rahmetiyle olabileceğini beyan etmiştir.

"Muhakkak ki nefis, dâimâ kötülüğü emredicidir; ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse)müstesnâ." Yûsuf Sûresi, 53

6, 7- “Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak.” ve “Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek.” de mahlukların kendi irade ve kudretleriyle değil, ancak Allah’ın havl ve kuvvetiyle mümkün olabilir.

O halde mümin olan insan Rabbine tevekkül etmekle bu hakikate istinat eder. İradesini hayra meylettirmeye dikkat eder, ulaşmak istediği her türlü neticenin ancak Allah’ın izi ile gerçekleşebileceğine inanır. “Her şeyin dizgini O’nun elinde, her şeyin hazinesinin O’nun yanındadır.” der. Bütün hayırları Allah’tan bilir. Mahlukata zillet göstermez, masivadan korkmaz. İzzet ile saadetli bir hayat geçirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...