Lem'alarda, "Kadınların on adetinden altı yedisi çirkindir." şeklinde bir ifade geçiyor. Halbuki çoğu kadın güzel değil midir? Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri burada örtünmeyi gerekli kılacak sebeplerin bir analizini yapıyor. Amaç örtünmenin suni ve zorlama bir emir değil, fıtri bir emir olduğunu ispat etmektir.

Cenab-ı Hak, hikmeti gereği, insanları hep aynı kalıp ve güzellikte yaratmamış. Farklı boy, endam ve özelliklerde yaratmıştır. Bu günün güzellik ve moda anlayışına göre dört başı mamur, kusursuz bir güzellik her bayanda mevcut olmadığından, mutlaka gizlemeye çalıştığı fiziki bir durumu ve kusuru oluyor. Onun için başka nazarların nefretinden korunmak amacıyla kendini örtünmeye mecbur hissediyor. Bu sebep, örtünmenin tek gerekçesi ve sebebi değildir elbette. Çok gerekçelerden sadece biridir.

Onun için örtünmek, sadece fiziki kusurları örtmek içindir, önermesi yanlış olur. İhtiyar kadınların örtünmesi bu meseleye ışık tutar. Gençliğinde örtünmeyen veya örtüyü sadece iliştirenlerin, ihtiyarlıklarında sıkı örtünmeleri Üstad'ın bu tespitine önemli bir delildir.

Bir de, kadınlar, kendinden daha güzel bir bayanın yanında sönük kalma endişesinden dolayı kendini ortaya atmaz ve saklamak ister. Her kadının üstünde daha güzel bir kadın olduğuna göre, bu kural hepsi için geçerlidir. Bu da ayrı bir örtünme gerekçesidir.

Yani güzellik nispi ve izafi olduğu için, her kadın, bir üstüne göre çirkindir. Bütün kadınlardan, güzel olup, nispet edilmesi mümkün olmayan kadın nadirdir.

Üstad Hazretlerinin “çirkin” ifadesini mutlak anlamda değil, nispi ve izafi anlamak daha yerinde olur kanaatindeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...