Lemeat ve Hakikat Çekirdekleri için, "Külliyatın formülleridir, özetleridir" şeklindeki tarifler doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lemaat ve Hakikat Çekirdekleri, adından anlaşılacağı gibi bir icmal, bir özet, bir formül şeklindedir. Risale-i Nurların geniş eserleri ise, bu özet ve formüllerinin açılımı ve izahatı gibidir. Bu noktada verilen isim ve tabirlerde bir sakınca ya da eksiklik yoktur. Nitekim benzer tabirleri Üstad Hazretleri de kullanıyor.

"Hem gördük ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde gayet güzel vecizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı bir tarzla sehl-i mümteni gibi taklit edilmez büyük bir hakikat-i içtimaiyeyi küçük bir vecizede ve manzum bir kitabı, mensur gibi, aynı nesirli bir kitap gibi, hiç nazmı hatıra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunması, otuz yedi sene evvel Ramazan-ı Şerifin yirmi gününde her gün bir iki saat iştigaliyle bir tarzda koca bir kitap kadar uzun, bir nevi mesnevî yazılması ve içinde yirmi yerde, bir ihtar-ı gaybiye nevinde haber verdiklerinin otuz kırk sene sonra aynen meâli çıkmış gibi o noktalara elimize geçen bir nüshada işaret koyduk. Gösteriyor ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanlık nümunesidir, kanaatimiz geldi."(1)

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (42. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...