"Levh-i Mahfuz", "Levh-i Mahv ve İspat", "mutlak kader" ile "muallak kader" kavramları arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Levh-i Mahfuz" her şeyin en son hâli ile yazıldığı bir levhadır ve bu levhada bir değişiklik bir başkalaşma olmaz. "Mutlak kader" de benzer bir manaya geldiği için, levh-i mahfuz ile aynıdır, diyebiliriz; ikisi de Allah’ın ezeli ilminin birer unvanlarıdırlar.

"Levh-i Mahv ve İspat" ise, sebep-sonuç, şart-meşrut ilişkisinin hakim olduğu kaderin bir alt birimidir. Yani Levh-i Mahv ve İspat kaderin bir alt birimidir ve Üstad'ın ifadesi ile "bir yazar bozar defteri" gibidir. Bozmak silmeyi iktiza eder, dolayısı ile bu alemde her şey son hâli ile yazılı değildir. "Kader-i muallak" ile Levh-i Mahv ve İspat aynı anlama geliyor.

"Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O'nun katındadır." (Ra’d, 13/39)

"Eğer biz bir âyetin hükmünün kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya dengini getiririz." (Bakara, 2/106)

“Sadaka verin; hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Muhakkak ki sadaka, gelen arazlar, marazları / hastalıkları geri çevirir. Sadaka aynı zamanda ömrünüzün uzamasına, iyiliklerinizin katlanmasına vesile olur.”(1)

Allah dilediğini mahveder, dilediğini yerinde sabit tutar. Gerek yaratmada, gerek hüküm koymada dilediğini mahveder. Varlık âleminden siler, hükümden düşürür, yürürlükten kaldırır, izini yok eder; dilediğini de onun yerine geçirir veya doğrudan doğruya yenisini yaratır.

(1) bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 16113.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...