"...Maddeten taaddüt etmediğinden ve abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından,.." ifadesindeki "intişar ve taadüt etme"yi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Seyyiat, intişar ve tecavüz ile taaddüt ettiğinden, bir seyyie bin yazılmalı; hasene ise, vücudî olduğu için maddeten taaddüt etmediğinden ve abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından,.." (1)

Seyyiatın bir özelliği ise; bir tek seyyie olduğu halde çoğalması ve yayılmasıdır. Mesela; bir geminin kaptanı uyusa, zararı sadece kendine olmaz. Hem bütün yolculara hem de yocuların yakınlarına ve bir millete zararı olur. Hasenat ise kolay kolay yayılmaz.

Mesela, bir insana yardım ettiniz. Sadece yardım ettiğiniz kişi faydalanır. Seyyiat gibi çok geniş bir daireye yayılmaz. Bir kibrit çöpüyle bir evi yakarsınız. Ancak bir milyon kibrit ile bir evi yapamazsınız.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR