"Ve sahip olduktan sonra, o hasenat ise, ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi, sabık hadsiz niam-ı İlâhiyeye bir şükürdür, geçmiş nimetlere bakar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sabık nimet", insana peşinen verilmiş nimetler anlamına geliyor. İnsanın yapmış olduğu ibadet ve şükürler, bu peşinen verilmiş nimetlerin karşılığıdır. Yoksa gelecekte verilecek nimetlerin karşılığı değildir. Peşinen verilen nimetleri ana hatları ile varlık, hayat, ruh, insaniyet, şuur ve maddi ve manevi rızıklar şeklinde özetleyebiliriz.

Hiçbir insan buna -nebiler de dahil- cennet gibi ileride verilecek nimetleri ameli ile hak etmiş değildir. Henüz verilmemiş nimetlerin hepsi İlahi bir ihsan İlahi bir ikramdır. Bu yüzden "cennete fazl-ı İlahi cehenneme de adl-ı İlahi" denilmiştir.

İnsan birbiri içinde külli nimet dairelerine hak etmediği halde peşinen kavuşmuştur. Yukarda da ana hatları ile ifade ettiğimiz gibi,

- Allah insanı yoklukta bırakmayıp varlık nimetine kavuşturmuştur, bu nimetlerin en büyüğüdür. Yine varlık içinde cansız ve camit bırakmayıp hayat nimetini vermiştir. Hayatlılar içinde ruhsuz bırakmayıp,

- Ruh nimetini vermiştir. Ruhlular içinde şuursuz ve akılsız bırakmayıp akıl ve şuur nimetini ihsan etmiştir.

- Akıl ve şuurlular içinde insaniyet nimetini bahşetmiştir.

-İnsaniyet içinde hidayet ve iman nimetini vermiştir.

Bu sayılan bütün nimetler verilmiş ve sabık nimetlerdir hepsi şükür ve ibadet isterler. İnsan bu verilen külli nimetlerden kaçının şükrünü eda etti de cennete gözünü diksin, amelimin neticesi diyebilsin.

Bu yüzden hiçbir insan -peygamberler de dahil- cenneti hak edip amelinin neticesi olarak göremez. Cennet hiçbir insanın alın terinin karşılığı değildir, ancak ve ancak Allah’ın kerem ve fazlının bir ikramı bir ihsanıdır. İnsan hesapsız ve sorgusuz bir şekilde peşinen verilen nimetlerin şükrünü eda etmekle mükelleftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...