"Madem adem şerr-i mahzdır. Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder." Ademin, yani yokluğun kendisi şer midir? Cenab-ı Hak yokluğu yaratmış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutlak mânâda "yokluk" diye bir şey söz konusu değildir; Allah buna müsaade etmez. Yani mutlak varlık varken mutlak yokluğun olması mümkün değildir. Çünkü iki zıt şeyin aynı anda beraber olması imkânsızdır.

Buradaki adem, yani yokluk hareketsizlik, amelsizlik ve etkisizlik mânâsında kullanılmaktadır. Bütün şer ve kötülükler eylemsizlikten ve amelsizlikten çıkmaktadır. Mesela, namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekât vermemek, hacca gitmemek bir amelsizliktir ve şerdir.

"Vücut" kelime olarak varlık demektir, adem ise yokluk, olmama, bulunmama mânalarına gelir yani varlığın zıddıdır.

Allah kâinattaki bütün nimetlerini vücut nimeti üzerine inşa etmiştir. Vücut yani varlık olmasa nimetler de olamaz. Adem ise Allah’ın bütün nimetlerini yok eden bir şeydir. Onun için vücudun, yani, varlığın her tarafı hayır; ademin, yani yokluğun her tarafı şerdir denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...