Madem halifeliğe geliş sırası, Fetih suresinde vardı. Sahabe efendilerimiz bunu görmediler de mi karışıklık çıktı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Raşit halifeler arasında hilafet çekişmesi ve ihtilafı diye bir şey yoktur. Dört halife de meşru ve müstahsen bir şekilde seçilmiş ve sair sahabeler de onlara gönül rızası ile biat etmişlerdir.

Dört halife dönemindeki dâhili karışıklıkların birçoğu fitne ve fesadın neticesi, diğer bir kısmı da içtihad farklılıklarından zuhur etmiştir.

İkincisi, hilafetin sıralaması sadece ayetlerde değil, hadislerde de zahire yakın bir şekilde ifade edilmiştir. Hatta Üstad Hazretlerinden önceki âlimler bu hususta birçok risale ve eserler telif etmişlerdir. Üstad Hazretleri bu malum sıralamaya bir de Fetih suresinden karine çıkarmıştır. Sahabelerin bu suredeki karineleri görmeleri mukadderdir. Onların görmediğine ya da göremediğine dair elimizde bir vesika yok ki bu soru mantıklı olabilsin.

Üçüncüsü, her sahabenin Kur’ân’daki her işaretleri görmesi gerekmiyor. Görmemesi ya da görememesi onların külli fazilet ve üstünlüklerine bir noksanlık getirmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...