"Madem herbir zerrenin hareketi ve vazife görmesi Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir. Elbette, teşahhusât-ı vechiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alâmet-i farika bulunması..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem herbir zerrenin hareketi ve vazife görmesi Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir. Elbette, teşahhusât-ı vechiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alâmet-i farika bulunması ve simalar gibi seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması, bilbedâhe, Onun ilim ve hikmetiyledir."

"O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır." (Rum, 30/22)

Bütün insanların birbirine tam olarak benzemelerinin nasıl bir keşmekeşe sebep olacağı açıktır. Atomlar ve onların vazife yaptıkları hücreler kendilerinin ileride bir insanın yüzünde yer alacaklarını bilemezler ki, o insanın simasında onu başkalarından ayıracak şekilde bir vaziyet alsınlar. O halde zerrelerin ve hücrelerin bu vaziyeti almaları kendi iradeleriyle değildir. Onlar Allah’ın vazifeli memurlarıdırlar ve bu hikmetli vaziyeti almaları da ancak “O’nun ilim ve hikmetiyledir.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...