"Madem herbir zerrenin hareketi ve vazife görmesi Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir. Elbette, teşahhusât-ı vechiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alâmet-i farika bulunması..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem herbir zerrenin hareketi ve vazife görmesi Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir. Elbette, teşahhusât-ı vechiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alâmet-i farika bulunması ve simalar gibi seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması, bilbedâhe, Onun ilim ve hikmetiyledir."

Bütün insanların birbirine tam olarak benzemelerinin nasıl bir keşmekeşe sebep olacağı açıktır. Atomlar ve onların görev yaptıkları hücreler kendilerinin ileride bir insanın yüzünde yer alacaklarını bilemezler ki, o insanın simasında onu başkalarından ayıracak şekilde bir vaziyet alsınlar. O halde zerrelerin ve hücrelerin bu vaziyeti almaları kendi iradeleriyle değildir. Onlar Allah’ın vazifeli memurlarıdırlar ve bu hikmetli vaziyeti almaları da ancak “onun ilim ve hikmetiyledir.”

"O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır." (Rum, 30/22)

Her insanın temel özellikleri birdir ve benzerdir. Mesela iki göz, iki kulak, burun, dil, diş, kaş gibi azalar temel olarak her insanda vardır ve bu noktada her insan birbirine benziyor ve sanatkarının aynı olduğuna işaret ediyor. İnsanın diğer azalarını da aynı mülahaza ile düşünebiliriz. Bir insanın iki kalbi varken, diğerininki üç, başka birisininki dört diye bir şey söz konusu değildir. Her insanın bir kalbi vardır ve bu kalbin çalışma düzeni ve sistemi her insanda aynıdır ve benzerdir.

Ama bu aynilik ve benzerlik içinde, Allah, her insana farklı bir kimlik, farklı bir şahsiyet de bahşetmiştir. Halihazırda yaşayan yedi milyar insanın yüzü, sesi, kokusu, parmak izi birbirine benzemiyor, birbirinin aynı değildir. Burada da Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretinin büyüklüğü ve azameti tezahür ediyor. Ayette işaret edilen temyiz ve tefrik manası da bu inceliğe işaret ediyor.

İnsanların birbirlerine temel noktalarda benzemesi, sanatkârlarının aynı olduğunu gösterirken, her insanın kendine özgü bir kimliğe sahip olması da sanatkârları olan Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretine işaret ediyor. Her iki durum da bir tevhit delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...