"Mahşer-i masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netâic-i amelleri ve cin ve insin semerât-ı ef’alleri, yine avâlim-i ulviyede temessül eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i emir Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği, hâkim ve galip olduğu bir âlemdir. Kâinat dediğimiz bu şehadet âleminde cereyan eden ne kadar fiil ve kanun varsa, tümünün idare merkezi âlem-i emirdir. Bütün işler ve icraatlar âlem-i emirden tedbir ediliyor.

“Temessül” kelimesi öncelikle âlem-i misali hatıra getirir. Bütün varlıkların hem şekilleri hem amelleri o âlemde temsil ediliyor.

Âlem-i misalin bir numunesi rüya hadisesidir. Bir başka ulvi âlem de levh-i mahfuzdur. Cinlerin ve insanların cennet yahut cehennemi netice verecek mühim amelleri bu iki âlemde kaydedilmekle beraber, mahşer âleminde muhasebeleri görüldükten sonra saadet âlemi olan cennete yahut ceza mahalli olan cehenneme gönderilirler. Ayrıca hadsiz mahlukatın da fıtri ibadetlerinin neticeleri o ulvi âlemlerde temessül ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...