"Mahşer-i masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlûkatının netâic-i amelleri ve cin ve insin semerât-ı ef’alleri, yine avâlim-i ulviyede temessül eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cin ve insanların, cennet yahut cehennemi netice verecek mühim amelleri yanında, yerküresindeki hadsiz mahlukatın da fıtrî ibadetlerinin neticeleri o ulvî âlemlerde temessül ediyor.

"Temessül" kelimesi öncelikle âlem-i misâli hatıra getirir. Bütün varlıkların hem şekilleri hem amelleri o âlemde temsil ediliyor.

Âlem-i misâlin bir numunesi rüya hadisesidir. Bir başka ulvî âlem de levh-i mahfuzdur. Cinlerin ve insanların amelleri bu iki âlemde kaydedilmekle beraber mahşer âleminde muhasebeleri görüldükten sonra, saadet âlemi olan cennete yahut ceza mahalli olan cehenneme gönderilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...