"Dünyanın pek çok âsârı ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefînin mensucat-ı amelleri, sahâif-i ef’alleri, ruhları, cesetleri ahiret pazarına gönderiliyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem şu dünyanın pek çok âsârı ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefînin mensucat-ı amelleri, sahâif-i ef’alleri, ruhları, cesetleri ahiret pazarına gönderiliyor. Elbette o semerâta ve manalara hizmet eden ve arkadaşlık eden zerrat-ı arziye dahi, vazife noktasında kendine göre tekemmül ettikten sonra, yani nur-u hayata çok defa hizmet ve mazhar olduktan sonra ve hayatî tesbihata medar olduktan sonra, şu harap olacak dünyanın enkazı içinde, şu zerratı dahi öteki âlemin binasında derc etmek, mukteza-yı adl ve hikmettir. Ve şu hakikatten, pek muazzam bir kanun-u adlin ucu görünüyor." (Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.)

Dünyadaki varlıklar, âlem-i misalde ve levh-i mahfuzda kaydedildiği gibi, onların zikir ve tesbihleri de melekler tarafından temsil edilmektedir. İnsanlar ve cinlerin ise cennet yahut cehennemi netice verecek olan amelleri ahiret pazarı olan mahşerde sergilenecektir. Ruhlar, bedenleriyle birlikte o pazara geleceklerdir.

"Pazar" ifadesiyle şu ders verilmiş oluyor: Dünya pazarlarında satışa çıkarılan mallara bir kıymet biçildiği gibi, insanlara ve cinlere de dünyadaki amellerine göre ahirette değer verilecek, Üstad'ın ifadesiyle “şayeste (layık) ceza ve mükâfat” göreceklerdir. Hayır-şer, iyilik-kötülük, adalet-zulüm gibi her bir fiile, her bir amele ahiret pazarında bir karşılık verilecektir. İhlaslı ve ihlassız amel arasında farkların olduğu orada görülecektir. “Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır.” ifadesi bunu teyit etmektedir. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şer, o pazarda sergilenecek ve karşılık verilecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...