Block title
Block content

Makam-ı Mahmud'un bir maide olup lutf akıtması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Makam-ı mahmud: Peygamber Efendimiz'in (a.s.m.) Allah indinde medhe müstehâk, layık ve senâ edilmiş olan, şefâat-ı uzmasıdır. Cenâb-ı Hakk kullarının kurtulması noktasında, en yüksek şefâati ve mâkamı diğer Peygamberlere nisbeten, Resul-ü  Kibriya'ya vermiştir. İşte biz bu şefâati uzmaya Makam-ı mahmud diyoruz.

Nasil ki; O'nun dini olan İslamiyet ile bütün insanlık, maddi ve manevi huzur, sürur ve sâadete kavuşmuş ve bu saadet diğer nebilere göre en yüksek ve en büyük mâhiyette ise; Peygamber Efendimiz'in (a.s.m.) şefâat-ı uzmâsı da ahirette, o kadar külli, geniş ve dâimi olarak tezâhür edecektir.

Bu mâkam-ı mahmud ya da şefâat-ı uzmânın liyâkatı için de, Resul-ü Kibriyâ'ya bol bol dua, salat ve salavat icâp etmektedir. Bunlar ise, o sofraya yapılan davete, bir çeşit icâbet şekilleri ve usulleridir.

İşte bu nokta-i nazardan, salavatın nereye baktığını, nasıl bir vazife ifâ ettiğini ve neticesinin ne olduğunu şuuren bilen insanlar, o salavata ve salâta ehemmiyet verirler ve devam ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...