"Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların ve hayvanların, birer şifreli tohumla başlayan yolculukları, onların cismani yönlerini ifade eder. Bu cisimlerden bir kısmına sadece şuur ve his, bir başka grubuna ise bunlara ilave olarak akıl ihsan edilmiştir. Hayvanlarda sadece his ve şuur vardır. İnsan ise hem his ve şuur, hem de akıl sahibidir.

İnsan, bir çekirdek gibi ana rahmine atılmış ve orada bir fidan gibi büyümeye başlamıştır. O karanlık menzilde, dört ay kadar, bir bitki gibi büyüdükten sonra bedenine ruh ilka edilmiş, böylece hayvani hayata geçmiştir. Dokuz aylık dönemde bu iki safhayı geçiren insanoğlu, bu yolculuğun sonunda, kendisine verilen akıl sermayesini en güzel şekilde kullanabileceği bu geniş âleme çıkarılmıştır.

Büyümesini sürdürmesine, yemesine, içmesine rağmen onda artık insani yön ön plandadır. Henüz konuşmaya hazırlandığı bebeklik çağında, eşyanın isimlerini öğrenmeye başlar. Hayvanlar bundan mahrumdurlar. Biraz büyüyünce, isimlerini öğrendiği eşyanın hikmetlerini araştırır; onların neye yaradıklarını sormaya başlar.

Bu sorular onu, “Ben neyim? Kimin mahlukuyum? Nereye yolcuyum? Bu dünya hayatında asli görevim nedir?” sorularını sormaya götürmelidir. Bunu başaran insanların ruhları iman ile nurlanır. Gerçek insani hayat da işte o zaman başlar. İnsan cismani ve hayvani hayatı ikinci plana attığı, asıl himmetini kalp ve ruhun inkişafına yönelttiği takdirde “kalp ve ruhun derece-i hayatına” girmiş olur. Allah’ın seçkin kullarında, bu yeni hayat tabakasında birtakım harika haller görülür.

Nur Külliyatı'ndan, kalp ve ruhun nasıl hayat bulacağını ve kemale ereceğini ders veren bir cümle:

"Hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fâni ömür, baki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer." (Lem’alar, Üçüncü Lem'a.)

Bu cümleden aldığımız derse göre, kalp ve ruhun derece-i hayatına çıkmanın basamakları; “Marifet-i İlahiye, muhabbet-i Rabbaniye, ubudiyet-i Sübhaniye, marziyat-ı Rahmaniye”dir.

O hâlde, kalp ve ruhun hayat bulması için, “insanın, Allah’ı tanıma ve ona muhabbet etme vadisinde var gücüyle çalışması, inanç, düşünce ve fiil âlemlerini kulluk şuuruyla tanzim etmesi ve tek gayesinin o Rahman Rabbinin rızasına ermek olması” gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

teveddut
Elbette gayet cem'iyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, ne derece kat'iyyetle bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu anlamazsan, nasıl "Zîşuur bir insanım" diyebilirsin? Sözler ( 516 ) yukarıdaki açıklamaara ek olarak ruhun derecei hayatına çıkmak acaba burda bahsedilen alemi emrde olabilirmi yani uluiyet alemleri sırasıyla zatı ilahiye+mahiyeti ilahiye+şuunatı ilahiye+sıfatı ilahiye+esma i ilahiye olan vacubul vucup mertebelerinden sonra gelen Elcevab: Sa'd-ı Taftazanî'nin اَلرُّوحُ اْلاِنْسَانِيَّةُ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةً demesi; قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى sırrıyla, -beka-yı ruh bahsinde beyan edildiği gibi- ruhun mahiyeti; zîhayat bir kanun-u emr, zîşuur bir âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı Sermedî olduğundan mec'uldür Barla Lahikası ( 258 ) yukarıdaki alıntıda dendiği gibi mecul ise alemi meculden gelmiş olması söz konusu başka bir tabirle allahın subuti sıfatlarından biri olan ilim + irade sıfatdan(aleminden) direk yansıyan alemi mecul yani herşeyin olduğu bir alem mahluk olarak yaratılan ilk alem. konuya dönecek olursak ruhun derecei hayatı derken ruhun ilk var olduğu yer olan aleme çıkabileceği yolun olduğuna bunun mümkün olduğuna işaret olabilirmi. kısaca ruhun sergüzeşti hayatı:ilmi ilahi+iradei ilahi+emri ilahi+kanunu ilahi+mahluk(alemi mecul)+ruhlar alemi+rahmı medar+ve nihayet dünya+........... buna göre dünyadan ilk mahluk olduğu yere çıkabilir çünki hayatı orada başliyor :)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...