"Malumdurki Ceziretü'l-Arab suyu ve ziraati az bir yerdir." Hacca gidenler orada suya doyduklarını ifade ediyorlar, bu cümle ile nasıl bağdaştırılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ceziretü'l-Arab" tabiri, Arap yarımadası anlamına gelir ki, bugünkü Sudi Arabistan’ın tamamını içine alır. Bu bölge çöl olduğu için, yağışı az ve kurak bir yerdir. Yağışı az ve kurak olması, hiç su olmadığı anlamına gelmez. Su az bulunur ve şehirler de bu az suyun olduğu yerlerde kurulur.

Hicaz bölgesinde, yani Mekke ve Medine'de su kaynakları var, ama yeterli değildir. Hacıların su ihtiyacı da Sudi hükümet tarafından özel projeler ile karşılanmaktadır. Yani "her taraf su" diyen hacılar, projeler sayesinde her tarafın su olduğunu görüyor. Yoksa Mekke'de su kaynakları oldukça sınırlıdır.

Ayrıca günümüzde deniz suyunun arıtılarak kullanılması da ek bir çözüm olarak sunulmaktadır...

"Malûmdur ki, Ceziretü’l-Arab, suyu ve ziraati az bir yerdir. Onun için, ahalisi, hususan bidayet-i İslâmdaki Sahabeler, dıyk-ı maişete maruzdular. Hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte, bu hikmete binaen, mu’cizât-ı bâhire-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın mühimleri, taam ve su hususunda tezahür etmiş."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...