Yedinci Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "Demek sükûtla tasdik ediyorlar." Bütün mucizelerde tavır böyle midir, tasdik sadece sükut ile midir?

 2. "Sahabeler, zerre miktar yalanı görse, red ve tekzip ederler." Peygamber Efendimize inanmayan sahabeye hiç inanmaz, inkarcılara bu konu nasıl anlatılabilir?

 3. Mucizat-i Taamiye bahsinde geçen dört müctehid kimlerdir?

 4. "...bir iki avuç hurmayı yağla kavurarak bir kaba koyup,.." cümlesindeki yağın cinsi nedir acaba, sıvı yağ mı, tereyağı mı?

 5. "Bütün gelenler o mu’cize karşısında İslâmiyete girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan yüz seksen adam yediler." Davet edilenlerin hepsi inançsız mıydı?

 6. Yemek mucizesi anlatılırken, neden "yüz seksen" deniyor, "yüz altmış" olması lazım değil mi?

 7. "Biz yüz otuz sahabe, bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik..." Buradaki "sefer" hangi anlamda kullanılmıştır; ?

 8. "Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi." Bu nasıl olabilir, açar mısınız?

 9. On Dokuzuncu Mektup'ta su ve bereket mucizeleri bahsinde; yerinde görmek amacıyla hem tevatür hem manen tevatür olan, hem sükuti hem de haber-i vahide ayrı ayrı misal verebilir misiniz?

 10. "On beş envâ-ı mu’cizattan yalnız bereket kısmındaki mu’cizâtı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misalle gösterdik." Buradaki on beş mucize çeşidi nasıl anlaşılabilir?

 11. Bu taam ve su mucizesi gibi mucizeleri tabiine nakleden sahabeyi, mucizeye şahit olan diğer bütün sahabeler naklederken görmüşler mi? Nakletme esnasında bu mucizeye şahit olan kalabalık cemaat bulunuyor muydu?

 12. "Cüz'iyatta ve misallerde, sû-i fehimden gelen şüphelerle, o metin sakf-ı muallâyı sebatsız ve kabil-i sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir, nurun alâ nur olur." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Malumdurki Ceziretü'l-Arab suyu ve ziraati az bir yerdir." Hacca gidenler orada suya doyduklarını ifade ediyorlar, bu cümle ile nasıl bağdaştırılabilir?

Yükleniyor...