"Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların nuranî feyizleri de bizlere geliyor." Nasıl anlamalıyız, vefat edenlere okuduklarımız onlara ulaşınca, onlar da bize dua mı ediyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölüm insanın aslını, kimliğini ve esası olan ruhunu yok etmiyor. Hatta bilakis ruh ölümle ıtlak kazanıp daha bir serbest daha bir kayıtsız daha bir parlak vaziyete giriyor. Bu yüzden ölmüş salih insanların hayatta kalanları görmesi ve onlarla alakadar olmaları ve onlara feyiz göndermeleri gayet tabi ve normal bir durumdur.

Bu hususa işaret eden çok hadisler mevcuttur, bunlardan bazıları şu şekildedir:

Abdullah b. Mübarek de ashaptan Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin şöyle dediğini rivayet eder:

"Dirilerin amelleri ölülere arz olunur. Eğer bir iyilik görürlerse sevinir, birbirlerine müjdelerler; bir kötülük görünce de 'Allah’ım onu ondan geri çevir.' derler."(1)

Kabir ehli, geride bıraktıkları akraba ve arkadaşlarının yaptıkları işlerden haberdar olup, iyi amellerinden ötürü sevinir, kötülüklerine de üzülürler. Mücâhid'in bu hususta şöyle dediği sahih rivayetle gelmiştir:

"Kişi kabrinde kendinden sonra çocuğunun iyilikleri (salahı) ile müjdelenir."(2)

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'in kendine getirilen her bir salavatı işitmesi ve mukabele de bulunması Ehl-i sünnetin kabul ettiği sağlam bir husustur.

Dipnotlar:

(1) bk. Îbnu'l-Kayyim, s. 17; Suyûti, Büşra'l-Keîb, v. 147 b; Hasan el-'Idvî, s. 74; Rodosîzâde, Ahval-i Alem-i Berzah, el yazma, İst. Süleymaniye Küt. v. 19 a.

(2) bk. Suyûtî, Şerhu's-Sudûr. v. 53 a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...