Mehdi'yi doğru teşhis etmenin ve ona uymanın, ahiret ve dünya açısından fayda ve zararları neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela "Mehdi" ve "Deccal" inancının genel olarak fayda ve hikmetini ve imana dahil edilişinin sebebini kısaca özetleyelim.

Kur'an'ın en keskin terbiye metotlarından biri, muhatabını havf ve reca arasında bırakması, yani umutlandırması ve korkutmasıdır. Böylece muhatap sürekli teyakkuzda olsun.

İslam ümmeti, her dönem ve asırda umutlanma ve korkutulup ikaz edilmeye muhtaç olmasından, Peygamber Efendimiz (asm), o ulvi üslubu ile, ümmetini sıkıntılı ve ümitsiz dönemlerinde Mehdi ile takviye ettiği gibi, Deccal gibi dehşetli şahısların fesadından da sakındırmıştır.

Müslümanların çok umutsuz ve derin yaralar aldığı zamanda, imdadına mehdi gibi bir kurtarıcı ile müjdelemesi ve Müslümanları takviye etmesi, mehdi inancının bir faydasıdır.

Her dönemde de bu şekil mehdi gibi zatlar, ümmetin imdadına yetişip onları irşad ile hakka sevk etmişlerdir. Her asırda gelen müceddidlere bir çeşit Mehdi nazarı ile bakabiliriz.

İslam tarihinde çok sıkıntılı ve dehşetli dönemlerde bu mübarek zatlar, ümmete gerçekten tam rehberlik etmişler, hem dünya, hem de ahiret saadetlerinde onlara yol gösterip yardımcı olmuşlardır.

Onun için mehdi inancı boş bir hurafe ve faydası olmayan bir avuntu değildir. Çok gerçekçi faydaları olan bir inançdır. Ama mehdi hakkında gelen rivayetler, genelde müteşabih olmasından, tevil, tefsir ve tabire muhtaçtırlar.

Bu yüzden bazı avam ve zahirperestler, müteşabih ifadeleri zahiri üzerine anlamalarından bir takım acip ve hurafevari mehdi telakkileri ortaya çıkmasından, Mehdi inancına saldırılara sebebiyet vermişler.

Her dönemin ve asrın bir galip düşünce yapısı ve o döneme ait gerçekleri vardır. İşte o dönemde vazifeli müceddid veya mehdi, o dönemin şartlarına ve gerçeklerine münasip bir yol ve o asra uyumlu bir tarz ile gelir ve ona göre Kur'an'ı yorumlar.

İşte o dönemin gereklerine uyan ve ona göre hareket eden bir zata tabi olmayan Müslümanlar, daima ezilir ve zarar görür. Bundan dolay,ı döneminin imamına tabi olmayan kişi cehalet üzerine ölür, tabiri doğrudur. Yanlış anlaşılmasın, kafir olarak ölür anlamında değildir. O zamanın şartları ve gerekleri altında ezilir ,anlamındadır. Kimin, o dönemin, ya da asrın sahibi olduğunu, yani mehdisi ya da müceddidi olduğunu, eserleri ve izlediği tarz ve metottan anlamak mümkündür.

Yanlış kişiyi mehdi bilmemiz ya da mehdi olan kişiyi, mehdi bilmememiz, dini açıdan bir sorumluluk getirmez. Yani, Allah, hesaba çekip azap vermez. Ama Mehdi ve Deccal'i bilmemek ve yanlış bilmek dünya ve dini anlamak açısından daima eksik kalır ve sıkıntı içinde olma ve çok belalara maruz kalama sonucunu doğrurabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...