"Tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır... Öyle bir kanun, ancak şeriattır." Avrupada şeriat olmamasına rağmen -maalesef- ülkemize nispetle menfur hadiseler daha az oluyor, izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Doğu toplumlarında hissiyat, hamaset, hitabet, karizmatik liderlik, bedeviyet daha galip ve güçlüdür. Batı toplumlarında ise akılcılık, sağduyu, kolektif akıl, bilim ve medeniyet daha galip ve daha baskındır.

Hissiyatı tadil etmenin en etkili yolu ise, din ve onun caydırıcı yaptırımlarıdır. Bu yüzden peygamberlerin ekseriyeti doğu toplumlarına gönderilmiştir. Doğu toplumlarından dini alırsan anarşi, kaos ve karmaşa çıkar. Din Doğu toplumlarının emniyet kemeri gibidir. Bu sebeple Doğu toplumları ile Batı toplumlarını körü körüne kıyas etmek yanlış olacaktır.

Batı toplumları din ve bilimin ilhamı ile bir medeniyet kurmuşlar ve bu medeniyeti din gibi telakki ediyorlar. Ve dünya saadetinin ancak bu medeniyete tabi olmakla mümkün olacağını gördükleri için, bu medeniyete sımsıkı sarılıyorlar. Sorunlarını bilim ve deney yolu ile çözmeye çalışıyorlar ve bu konuda da bayağı bir yol aldılar.

Yanlış anlaşılmasın, Doğu toplumlarında akılcılık, sağduyu, kolektif akıl, bilim hiç yok değil ya da Batı toplumlarında da hissiyat, hamaset, hitabet, karizmatik liderlik hiç yok demek değil, sadece baskınlık ve galibiyet açısından değerlendirmek gerekiyor.

Batı toplumları fıtrat şeriatına bağlılığı esas alırlarken, Doğu toplumları da vahiy şeriatına bağlılığı esas alıyorlar. Ama maalesef Doğu toplumları son ahir zamanda bunu da tam beceremediği için, bir boşluk ve buhran içinde çırpınıyor.

Batılı bir insana hayvan haklarını medeniyet çerçevesinde anlatırken Doğulu bir insana hadis ve sünnet çerçevesinde anlatmak gerekiyor. Herkese anladığı dilden bahsetmek gerekiyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...