"Meşhur bir şetmi üç defa zâlim ve garazkâr ehl-i dünyaya karşı sarf ediyor, ‘Benden ne istiyorsunuz?’ diye bağırarak tekrar ediyor." Bu şetm nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şetm konusu hem Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar kısmı ile Mufassal Tarihçe-i Hayat'ın İkinci cildinde,

"Hem musibetin aynı gününde Üstadımız gezmekten dönerken -Hüsrev ve Mehmed’in ihbarıyla- birdenbire sebepsiz ehl-i dünyaya karşı şiddete başlamış. Yirmi beş sene evvel Divan-ı Harb-i Örfî’de kendi idam kararını beklerken, sebepsiz, kalbsiz, rütbeli iki adam, mahpus olduğu koğuşa tahkir için geldikleri zaman gayet acip bir surette söylediği o hale mahsus meşhur bir şetmi üç defa zâlim ve garazkâr ehl-i dünyaya karşı sarf ediyor, 'Benden ne istiyorsunuz?' diye bağırarak tekrar ediyor, sonra susuyor. Aynı dakikada zabıta köşkü basmak için yedi-sekiz polis köşkün etrafına girdikleri zamana tevafuk ediyor."(1)

diye; hem de 31 Mart olayında bu ifadenin kullanıldığı Divan-ı Harpteki hadisenin ayrıntısı Mufassal Tarihçe-i Hayat'ta

"31 Mart hadisesinden dolayı konulduğu mezkûr hapishanede idamını beklerken; sırf tahkir için, iki kalpsiz rütbeli subayın koğuşuna girmesi ânında, onların yüzüne karşı sarfettiği şetmi savuruyordu”(183) diye merhum Ispartalı Süleyman Rüştü (Rüştü Çakın) Ağabey Üstâd’dan duyduğunu anlatmaktadır."(2)

şeklinde geçmektedir.

Şetmin ne olduğu konusu elyazmada var. Aşağıda da Envar Neşriyat'ın arşivinde not düşülmüş halinin fotoğrafı görülmektedir. Şetmin tam metni şöyledir:

"Hey ekpekü'l-küpekadan tekepküp etmiş köpekler, benden ne istiyorsunuz?"

Dipnotlar:

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar; Mufassal Tarihçe-i Hayat-II, Barla'daki Telifat.
(2) bk. Mufassal Tarihçe-i hayat-I, Bediüzzaman İstanbul'da.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...