"Mevcudat, hususan zîhayat olanlar, vücud-u surîden gittikten sonra, bâki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat sahibi varlıklar, maddi varlıklarını ölümle kaybettikten sonra, geriye çok şeyleri bırakıp öyle giderler. Yani maddi boyuttan ayrılıp gaybi ve manevi boyutlara dönüşürler. Bu yüzden mutlak anlamda yokluk ve hiçlik diye bir şey söz konusu değildir.

Mesela, bir kedi veya çiçek kısa ve hızlı maddi bir hayat sürerler, sonra ölürler. Ama öldükten sonra gaybi ve manevi alemlerde varlıklarını devam ettirirler. Yani bir maddi boyutu kaybederler çok boyutlarda varlıklarını idame ettirirler. Bu boyutlar levh-i mahfuz, alem-i misal, ukba gibi alemlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...