"Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kati ve yakindir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma cennet ve cehennemin vücutları ise, Onuncu ve Yirmi Sekizinci ve Yirmi Dokuzuncu Sözlerde gayet kati bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki: "

"Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulât kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakindir."(1)

Dal ile meyve arasında nasıl kuvvetli bir alaka ve birbirini ispat eder bir münasebet varsa, Allah’ın isimleri ile cennet ve cehennem arasında da o nisbette kuvvetli bir bağ ve birbirini gösterir bir münasebet vardır. Mesela, Allah’ın Kerim ve Latif isimleri birer dal, cennet ise bu dalların meyvesi ve neticesi oluyor. Kahhar ve Celal isimleri de cehennem meyvesini netice veren dallardır.

Netice-silsile, mahzen-mahsul, havuz-ırmakta da aynı mana ve mantık hükmediyor. Havuz ırmağa, ırmak da havuza nasıl işaret edip ispat ediyor ise, Allah’ın isimleri ırmak, cennet ve cehennem de bu ırmakların aktığı havuz oluyor...

Allah’ın rahmet ırmağı cenneti, kahır ırmağı da cehennemi teşekkül ettirmiş. Kâinatta Allah’ın rahmet ve kahrına işaret eden sayısız delil ve işaretler, aynı zamanda ama zımnî olarak cennet ve cehenneme de işaret ediyor.

İnsan tefekkür ile bu işaret ve delilleri takip ederse; netice, mahzen, havuz ve meyve olan cennet ve cehennemi bulabilir.

1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...