Block title
Block content

"Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek yerine, şerr-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi." Buradaki “seyahatler”i açar mısınız, asrımızda nasıl görünüyor bu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte âlem-i İslâm, bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti, valide gibi saçlarını çekip âh ü fîzar ediyor. Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek yerine, şerr-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi. Fa’tebirû."(1)

Osmanlı İslam aleminin birliğinin çatısı, imamesi ve simgesi idi. Müslümanlar bu sayede ibadetlerini özgürce, kolayca ve huzurlu bir şekilde yapabiliyordu. Osmanlı sayesinde Müslüman birisi dünyanın bir ucundan çıkıp Haccını yapmaya huzur ve kolaylık ile gelebiliyordu. “Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek” cümlesi buna işaret ediyor.

Ne zaman Osmanlı yıkıldı, o zaman İslam alemi dağıldı, başsız ve korunaksız kaldı. Batının sömürgeci ülkeleri İslam topraklarını sömürgesi altına aldı. Dolayısı ile Müslümanların ibadetlerini özgürce, kolayca ve huzurlu bir şekilde yapması hayal oldu. Bir Müslümanın hac yapabilmesi sömürgeci İngiltere’nin iznine tabi oldu. “Şerr-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatler ettirildi.” cümlesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Hintli bir Müslüman Hacca gidebilmek için önce Hindistan’a hükmeden İngiliz valisinden izin alacak, sonrada Hicaz bölgesine hakim olan İngiliz valisinin onayını bekleyecek. Bu Müslümanlar için de acı ve vahim bir durumdur.

(1) bk. Sünûhat, Rüyanın Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...