Hakikat-i mi'racın "Zât-ı Ahmediye'nin (asm) meratib-i kemalatta seyrü sülûkundan ibaret" olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakiki hakaik-i eşya esma-i İlahiyedir. Mahiyet-i eşya ise o hakaikin gölgeleridir." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.) buyruluyor.

Her şeyin mahiyeti, sureti ve hakikatı vardır. Mesela, bir meyveyi göstererek “Bu nedir?” diye sorduğumuzda, alacağımız cevap onun mahiyetidir. Mesela, elma ise elma olmak onun mahiyetidir. Sureti de bildiğimiz şeklidir. Hakikati ise bize rızık olmakla Rezzâk ismine ayna olmasıdır. Yani o meyvenin hakikati Rezzâk ismine dayanır.

Mi’rac hadisesinin de sureti, mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ulvi âlemlere seyahat etmektir. O ulvi âlemlerdeki farklı esma tecellilerini ve rububiyet icraatlarını temaşa ve tefekkür etmesiyle Allah Resûlünün (asm.) hem imanı, marifeti, muhabbeti çok daha inkişaf etmiş, hem de bu inkişaf ile o mübarek ruhu ilahi isimlere daha kâmil manada ayna olmuştur. İşte mi’racın hakikatı onun bu mukaddes yolculukla mazhar olduğu akıl almaz derecede yüksek “kemal, cemal ve ihsan” tecellileridir.

Peygamber Efendimiz (asm.) mi’ractan önce, kâinatın belli bir kısmını müşahede ve tefekkür ediyordu. Bu mukaddes yolculukla bütün kâinat tabakalarına nazır oldu, onları gördü, tefekkür ve hayret etti. Yerde iken Allah’ın Malik ismini sadece etrafında gördüğü eşya nisbetinde bildiği halde, mi’racda bütün sema tabakalarını görmekle Mâlik ismine olan imanı çekirdek iken muhteşem bir ağaç haline geldi. Keza, Allah’ın Hâfiz ismini yerde iken de bütün çekirdeklerde, tohumlarda, yumurtalarda ve hafızalarda ilmen düşünüyor, tefekkür ve hayret ile karşılıyordu. Ama levh-i mahfuzu gördüğünde bu isme olan marifeti de yine çekirdek halinden muazzam bir ağaç haline geldi. Bu umumî temaşa ve tefekkür sonunda kendisi de çok terakki ederek “bütün kemalat-ı insaniyeyi câmi' ve hem bütün tecelliyat-ı İlahiyeye” en kâmil manasıyla mazhar oldu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...