Block title
Block content

Mi'racda izah edilen meyveler; mi'racdan önce bilinmiyor muydu, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Meyve: Allah ile vasıtasız bir şekilde görüşmek ve konuşmak mi'raca mahsus bir meyvedir.

İkinci Meyve:

"Sâni-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabbü'l-Âlemîn olan Hâkim-i Ezel ve Ebedin marziyât-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyetin, başta namaz, esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyâtı anlamak o kadar merakâver ve saadet-âverdir ki tarif edilmez."

 İslam’ın tarifine göre namazın hediye edilmesi. Yani namaz mi'racdan sonra farz olunmuştur.

Üçüncü Meyve:

"Evet, Miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahmân-ı Zülcelâlin rahmetinin bâki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat'iyen, hakkalyakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir."

Önceki peygamberler ümmetlerine  gaybı icmali ve iptidai bir şekilde anlatmışlar Peygamber Efendimiz (asm) ise görmüş ve tafsilatı ile anlatmış; bu yönü ile bir ilktir.

Dördüncü Meyve:

"Rüyet-i cemâlullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mü'mine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin..."

 Dünya gözü ile rüyet hususunda Ehl-i sünnet alimleri ümmetin veli zatlarına da "caiz" demişlerdir. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri Allah’ı gördüğünü ifade etmiştir. Bu da mi'racın daha önceki ümmetlere nasip olmamış bir hediyesidir.

Beşinci Meyve:

"İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, Miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir."

Mi'rac ile insanın nereye çıkacağı hangi makamlara ulaşacağı fiilen ilk defa görülmüştür. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dördüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2068 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...