Dördüncü Esas

İçerikler


 1. "Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiş.." Cenab-ı Hak cismani değil, göz ile görmek ne demektir?

 2. Mi'racda izah edilen meyveler; mi'racdan önce bilinmiyor muydu, izah eder misiniz?

 3. "Mevcudattaki cemâl ve kemâlât Onun cemâl ve kemâline nisbeten zayıf bir gölge..." Zahirde kainat bize her şeyi veriyor. Acaba tabiyyunları yanıltan ve kainata Yaratıcı gözle bakmaları bundan dolayı mıdır?

 4. "Sâni'-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabb-ül Âlemîn olan Hâkim-i Ezel ve Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslâmiyet'in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse hediye getirmiştir ki; o marziyatı anlamak, o kadar merak-aver ve saadet..." İzah?

 5. Efendimizin mi'racda Cenab-ı Hakk'ı görmesini nasıl anlamalıyız? Allahı görmesi, ona zaman ve mekan isnadında bulunulmuş gibi olmuyor mu?

 6. Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 7. Peygamberimiz mi'racda gayb olan şeyleri gözüyle gördü. Halbuki iman gaybadır; gözle görünce artık o görülen iman olmaz. Göz ile gördüğümüz bir şeye iman ediyorum demek doğru olur mu?

 8. "Ebedî, bâki bir cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân’ın rahmetinde ve (1) hayal sür’atinde, (2) ruhun vüs’atinde, (3) aklın cevelânında, (4) kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe,.." Numaralandırdığım konuları açar mısınız?

 9. "Halbuki, fânî, âciz bir hayvan-ı nâtık, zevâl ve firâk sillesini dâimâ yiyen bîçare insana, birden Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelânında,.." İzah?

 10. "İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, mi'rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "İşte Mi'rac-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan nur-u imândan evvel şu kâinatın mevcudâtı, nazar-ı dalâletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müz'ic, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenâze;.." İzahı?

 12. Mi'racın meyvesi, neden iman nurudur ve Amenerresulü ayetleri neden Mi'rac Risalesi'nde ifade edilmemiştir?

Yükleniyor...