"Mi’racın meyveleri" ne demektir ve mi’rac nasıl bir "şecere-i tuba-i maneviye" oluyor? İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "meyve" kelimesi fayda ve netice manasınadır.

Tuba ağacı cennet meyveleri verdiği gibi, mi’rac da iman eden ve salih amel işleyenler için ebedî saadet meyveleri verir. Bu meyveler; Allah’ın lütfuna mazhar bir kul olmanın manevi zevki, cennetteki ilahi sanat eserlerini ve ihsanları temaşa etmenin ve onlardan istifade etmenin zevki, başta peygamberler olmak üzere rızaya ermiş sevgili kullarla aynı mekânda bulunup sohbetlerine iştirak etmenin zevki, meleklerle görüşmenin ve nihayet rü’yete mazhar olmanın zevkidir.

Mİ'RACIN MEYVELERİ

Birinci Meyve: Allah ile vasıtasız bir şekilde görüşmek ve konuşmak mi'raca mahsus bir meyvedir. (bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Dördüncü Esas)

İkinci Meyve:

"Sâni-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabbü'l-Âlemîn olan Hâkim-i Ezel ve Ebedin marziyât-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyetin, başta namaz, esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyâtı anlamak o kadar merakâver ve saadet-âverdir ki tarif edilmez."

Namaz mi'ractan sonra farz kılınmıştır.

Üçüncü Meyve:

"Evet, mi'rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahmân-ı Zülcelâlin rahmetinin bâki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat'iyen, hakkalyakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir."

Önceki peygamberler ümmetlerine gaybı; icmali ve iptidai bir şekilde anlatmışlar Peygamber Efendimiz (asm) ise görmüş ve tafsilatı ile anlatmıştır.

Dördüncü Meyve:

"Rüyet-i cemâlullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin..."

Bu da mi'racın daha önceki ümmetlere nasip olmamış bir hediyesidir.

Beşinci Meyve:

"İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, Miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir."

Mi'rac ile insanın hangi makamlara ulaşacağı fiilen ilk defa görülmüştür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...