"Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan, Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ. Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden, Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ." İzah eder misiniz, bu şiir kime ait acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur'un fedaisi Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin Son Şahitler'deki hatıralarında geçen şu; "Feragat ve fedakârlığın doruk noktasını ifade eden şu mısraları, müteaddit defalar iri harflerle bana yazdırarak, odasına bir levha halinde asmıştı"(1) ifadesinden de anlaşılabileceği gibi, Üstadımız bu şiirin manasını çok severdi. İzaha geçelim:

"Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan."
Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ.
Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden,
Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ."
(2)

"Bizim feyzimiz temiz ve ulvi olan İslam’dan gelir, kusur ile alude olan edebsiz edebiyata eyvallahımız ve minnetimiz olmaz.

İslam terbiyesi bize ezeli bir kaynak ve müstakim bir rehberdir. Bu terbiye sistemi onların aşağı yukarı mevhumlarından münezzeh ve mukaddestir.

İnsan mecazi şeylerden ne kadar sıyrılır ise o nispette yükselir ve ulviyet kazanır. Biz ilahî aşk hesabına mecazi aşklardan ve arzulardan istiğna ettik, edeb ve edebiyatımız da ilahî aşk merkezlidir."

Bu mısraların sahibi hakkında yaptığımız araştırmada ise, bunun Abdullah Cevdet'e ait olduğuna ulaştık. Bu mısralar ilgili şahsın Kahriyyât adlı kitabında geçmektedir. Kitabın Osmanlıca orjinalinin şiirin geçtiği 76. sayfasının görüntüsü aşağıdadır:

Dipnotlar:

(1) bk. ŞAHİNER, Necmettin, Son Şahitler III/15.
(2) bk. Divan-ı Harb-i Örfi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...