"Münkirler pek ileri gittiler, 'Ne vakte kadar "ve hüve ala külli şeyin kadir" deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Münkirler Allah'ı tamamen inkâr, bütün isimlerini reddetmelerine rağmen, neden bilhassa Kadîr ismine dikkat çekiliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sözü söyleyen münkirler, yani iman hakikatlerini inkâr eden küfür ehli bedbahtlardır. Allah’a inanmayan bu kimselerin “Allah her şeye kâdirdir” deyip “Ne vakte kadar elimizi kaldıracağız” demeleri Müslümanları tenkit sadedindedir. Yani, “Müslümanlar dünyaya çalışmıyorlar, Allah’a tevekkül edip tembelce oturuyorlar, ülkemiz de bu yüzden geri kalıyor.” demek istiyorlar. Hâlbuki bu sözün söylendiği zaman Osmanlı yıkılmış, yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti de henüz harplerin yaralarını sarmakla meşguldür. Dün yeryüzünde asırlar boyunca hâkimiyet kuran, Selçuklu ve Osmanlı devletleriyle ekonomiden sanata kadar her sahada dünyaya numune ve rehber olan Müslümanların bu noktaya tembelce oturarak gelmedikleri açıktır. Son yüzyılı esas alarak hakikatin aksini söylemek, kasıtlıdır ve cerbezeden başka bir şey değildir. Kaldı ki, şu anda toparlanma sürecini yaşayan Müslümanlar, Üstadımızın da müjde verdiği gibi istikbalde en gür sada ile büyük inkılablar yapacak ve yeni bir dünya hâkimiyetini biiznillah tahakkuk ettireceklerdir. Bu sözü söyleyenler o gün kabirlerinde azap çekmekle meşgul olduklarından bu mutlu neticeyi seyredemeyeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...