Block title
Block content

Giriş Kısmı

İçerikler

 1. "Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar, ' Ve Hüve ala Küllü şeyin kadir, deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Üstad, "Ve hüve ala küllü şeyin kadir." demekle neyi kastediyor?

 2. "Ne vakte kadar elimizi kaldıracağız?" diyenler kimlerdir; ilgili ifadeyi açıklar mısınız?

 3. "Münkirler pek ileri gittiler, 'Ne vakte kadar "ve hüve ala külli şeyin kadir" deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Münkirler Allah'ı tümden inkar, bütün isimlerini red etmelerine rağmen, neden özellikle Kadir ismine vurgu var?

 4. "Münkirler pek ileri gittiler, 'ne vakte kadar "Ve hüve ala külli şeyin kadir." deyip elimizi kaldıracağız.' diyorlar." Bu cümleden ne anlamalıyız?

 5. "Sonra bir kanunu küllinin tazyikinden feryad eden ferdlere Rahman, Rahim gibi isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi." cümlesini açar mısınız?

 6. İnayet düsturu nedir?

 7. "Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturuyla tanzim etti." cümlesini izah eder misiniz?

 8. Otuz Üçüncü Söz'ün girişinde; "kavanin-i külliye ve desatir-i umumiye dediği kanun, hikmet ve prensipler" deyince akla neler gelmelidir?

 9. "O küllî ve umumi desâtiri içinde, hususi ihsanâtı, hususi imdadları, hususi cilveleri var ki; her şey, her vakit, her hâceti için Ondan istimdâd eder, Ona bakabilir." Madende mahsur kalan kardeşlerimiz dua etmişler, bazı kanser kardeşlerimiz dua ediyorlar ama kabul edilmiyor! Burayı nasıl anlayabiliriz?

 10. "Altı günde, o sarayın, o şecerenin esâsâtını desâtir-i hikmet ve kavânin-i ilm-i ezelîsi ile vaz etti." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Sonra, her menzilden, her tabakadan, her âlemden, her taifeden, her fertten, herşeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalb içinde bir telefon bırakmış." Buradan "akıl ve ruha da telefon bırakılmıştır" anlamı mı çıkıyor?

 12. Otuz Üçüncü Söz okunurken her bir pencereyi ayrı anlamaya çalışmak mı gerekiyor; aralarında bir irtibat kurarak, pencereler sırasıyla bir silsile halinde mütalaa edilebilir mi?

 13. Otuz üç pencere ne anlama geliyor?

 14. Tefekkür enfüsten afaka, dahilden harice sıralaması varken, neden Otuz Üçüncü Söz'de bu sıralama dikkate alınmamıştır acaba?

 15. Cenab-ı Hakk'ı bize bildiren enfüsi ve afaki deliller nelerdir, bunları açıklar mısınız?

Yükleniyor...