Block title
Block content

Giriş Kısmı

İçerikler

 1. "Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar, ' Ve Hüve ala Küllü şeyin kadir, deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Üstad, "Ve hüve ala küllü şeyin kadir." demekle neyi kastediyor?

 2. "Münkirler pek ileri gittiler, 'Ne vakte kadar "ve hüve ala külli şeyin kadir" deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Münkirler Allah'ı tümden inkar, bütün isimlerini red etmelerine rağmen, neden özellikle Kadir ismine vurgu var?

 3. "Münkirler pek ileri gittiler, 'ne vakte kadar "Ve hüve ala külli şeyin kadir." deyip elimizi kaldıracağız.' diyorlar." Bu cümleden ne anlamalıyız?

 4. "Ne vakte kadar elimizi kaldıracağız?" diyenler kimlerdir; ilgili ifadeyi açıklar mısınız?

 5. "Altı günde, o sarayın, o şecerenin esâsâtını desâtir-i hikmet ve kavânin-i ilm-i ezelîsi ile vaz etti." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "O küllî ve umumi desâtiri içinde, hususi ihsanâtı, hususi imdadları, hususi cilveleri var ki; her şey, her vakit, her hâceti için Ondan istimdâd eder, Ona bakabilir." Madende mahsur kalan, bazı kanser kardeşlerimiz dua ediyor ama kabul edilmiyor! İzahı?

 7. "Sonra bir kanunu küllinin tazyikinden feryad eden ferdlere Rahman, Rahim gibi isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi." cümlesini açar mısınız?

 8. "Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturuyla tanzim etti." cümlesini izah eder misiniz?

 9. İnayet düsturu nedir?

 10. Otuz Üçüncü Söz'ün girişinde; "kavanin-i külliye ve desatir-i umumiye dediği kanun, hikmet ve prensipler" deyince akla neler gelmelidir?

 11. "Sonra, her menzilden, her tabakadan, her âlemden, her taifeden, her fertten, herşeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalb içinde bir telefon bırakmış." akıl ve ruha da telefon bırakılmış mı?

 12. Otuz üç pencere ne anlama geliyor?

 13. Otuz Üçüncü Söz okunurken her bir pencereyi ayrı anlamaya çalışmak mı gerekiyor; aralarında bir irtibat kurarak, pencereler sırasıyla bir silsile halinde mütalaa edilebilir mi?

 14. Cenab-ı Hakk'ı bize bildiren enfüsi ve afaki deliller nelerdir, bunları açıklar mısınız?

 15. Tefekkür enfüsten afaka, dahilden harice sıralaması varken, neden Otuz Üçüncü Söz'de bu sıralama dikkate alınmamıştır acaba?

Yükleniyor...