"Muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle..." Muntazam suretler ve mevzun şekiller tabirlerini birer misal ile açabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Besmelenin Birinci Sırrında üç simadan bahseder: Kâinat siması, arz siması ve insan siması. İnsanın simasındaki nizam ve intizam daha geniş mânasıyla yeryüzünde ve kâinatın tümünde de hâkimdir. Bu simada yer alan gözlerin, kulakların, ağzın, dudakların yerleri ve şekilleri o kadar muntazamdır ki ondan daha mükemmeli düşünülemez.

Mevzun; “vezinli, tartılı, ölçülü” demektir. Aruz vezniyle yazılan şiirler buna güzel bir misaldir. Bir şiir mesela “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezninde yazılmış ise, o şiirin bütün kelimeleri bu vezne göre yerleştirilmişlerdir. Sanki o vezin şiirin ruhu gibidir, bütün kelimeler o ruha göre şekil alırlar. Kâinatta da her şeyin mahiyeti bir kalıp gibidir. O şey o mahiyete en uygun bir şekilde yaratılır. Koyunun bedeni onun ruhuna en uygun şekilde olduğu gibi, aslanın bedeni de o ruha göre şekillenmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...